Polecenie Cieniowanie Gourauda, krawędzie widoczne dostępne jest z paska głównego menu (patrz strona 2). Uzyskiwany za jego pomocą efekt jest identyczny jak w przypadku Cieniowania Gourauda, przy czym dodatkowo uwidocznione są krawędzie obiektów – rysunek poniżej.

cieniowanie gouraudakrawdzie widoczne