Polecenie Cieniowanie Gourauda dostępne jest z paska głównego menu (patrz strona 2). Jego zastosowanie również jednolicie wypełnia wszystkie powierzchnie obiektu, jednak ze zdecydowanie lepszym odwzorowaniem powierzchni niepłaskich – rysunek poniżej.

cieniowanie gourauda