Polecenie Płaskie cieniowanie dostępne jest z paska głównego menu (patrz strona 2). Jego zastosowanie powoduje jednolite wypełnienie wszystkich powierzchni obiektu. W zależności od zastosowanej kolorystyki zarówno przestrzeni modelu jak i samych obiektów może być ono mniej lub bardziej czytelne – rysunki poniżej.

paskie cieniowanie

paskie cieniowanie2