cieniowanie

Cieniuj/Cieniowanie

To polecenie umożliwia przedstawienie obiektu w postaci cieniowanej.

 

Powyższa funkcja, w połączeniu z opcjami dostępnymi w Ustawieniach rysowania, umożliwia uzyskanie czterech różnych efektów cieniowania. W przeciwieństwie do renderingu można jej używać w podczas modelowania obiektu, gdyż nie wymaga odświeżania i pozostaje niezmienna pomimo powiększania/pomniejszania, przesuwania i obracania elementu, a więc operacji typowych w procesie tworzenia przedmiotu. Poniżej zostanie przedstawione cieniowanie w połączeniu z każdą z czterech opcji.

 

Z paska głównego menu należy wybrać kolejno Narzędzia – Ustawienia rysowania… - rysunek poniżej.

menu ustawienia rysowania

W ukazanym oknie Ustawienia szkicu, w zakładce Ustawienia 3D proszę zaznaczyć opcję Cieniuj ściany, bez krawędzi – rysunek poniżej.

okno ustawienia szkicu

Po zatwierdzeniu dokonanych ustawień wystarczy kliknąć ikonę Cieniuj aby uzyskać efekt jak na rysunku poniżej.

efekt po klikniciu w ikon cieniuj

Postępując w sposób opisany powyżej należy kolejno zaznaczyć pozostałe trzy opcje pamiętając, by za każdym razem ponownie kliknąć ikonę Cieniuj – rysunek poniżej.


efekty cieniowania

Cieniuj ściany,
krawędzie w kolorze tła

Brak ścian, krawędzie
w kolorze obiektu

Ściany w kolorze
obiektu, krawędzie w
kolorze tła