Stopy fundamentowe

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe przenoszą obciążenia od pojedynczych słupów.

comments powered by Disqus