linie ukryte ukryj linie niewidoczne

Linie ukryte

Ukryj linie niewidoczne

To polecenie umożliwia przedstawienie obiektu za pomocą linii i krzywych odwzorowującyc jego zarys. Krawędzie niewidoczne zostają ukryte.

 

Podobnie jak polecenia opisane powyżej tak i to przedstawia obiekty w postaci drucianej, jednak tym razem krawędzie niewidoczne zostają ukryte, dzięki czemu zdecydowanie poprawia się odwzorowanie przedmiotu – rysunek poniżej.


odwzorowanie obiektw w postaci drucianej z ukrytymi krawdziami