Polecenie Płaskie cieniowanie, krawędzie widoczne dostępne jest z paska głównego menu (patrz strona 2). Uzyskiwany za jego pomocą efekt jest identyczny jak w przypadku Płaskiego cieniowania, przy czym dodatkowo uwidocznione są krawędzie obiektów – rysunek poniżej.

paskie cieniowaniekrawdzie widoczne