ukryj linie niewidoczne

Ukryj/Ukryj linie niewidoczne

To polecenie umożliwia przedstawienie obiektu za pomocą linii i krzywych odwzorowujących jego zarys. Krawędzie niewidoczne zostają ukryte.

Jak widać z powyższego opisu działanie tego polecenia jest identyczne z funkcją opisaną już w rozdziale 1.3.