2d siatka

2D Siatka

To polecenie umożliwia przedstawienie obiektu za pomocą linii i krzywych odwzorowujących jego zarys. Zachowane zostają rastry, obiekty OLE, rodzaje oraz grubości linii – te ostatnie pod warunkiem zaznaczenia opcji Wyświetl szerokość linii.

3d siatka

3D Siatka

To polecenie umożliwia przedstawienie obiektu za pomocą linii i krzywych odwzorowujących jego zarys. Zachowane zostają kolory przy

Jak można wywnioskować z powyższego opisu oba polecenia są do siebie bardzo zbliżone. Dla piszącego to opracowanie są identyczne, albowiem pomimo wielu prób nie udało mi się znaleźć różnic między nimi.

 

2D Siatka oraz 3D Siatka przedstawiają obiekt w postaci drucianej z uwidocznieniem krawędzi niewidocznych. Należy zwrócić uwagę na odmienny sposób wizualizacji przedmiotów o kształtach prostokątnych oraz zakrzywionych – rysunek poniżej.

siatka - wizualizacja przedniotw o rnych ksztatach

W przypadku elementów o kształtach prostokątnych miejsce styku sąsiadujących ze sobą powierzchni wyznacza krawędź widoczną jako drut. Gdy tę zasadę przenieść na walec lub stożek, wówczas prezentowane będą okręgi określające podstawy oraz łączące je proste. Z kolei dla torusa o przekroju eliptycznym nie występuje przecinanie się powierzchni, tym samym obiekt taki w ogóle nie powinien być widoczny – rysunek poniżej. Ponieważ praca z przedmiotami niewidocznymi lub widocznymi częściowo jest w najlepszym przypadku bardzo utrudniona, stąd też ZWCAD wprowadza uproszczone odwzorowanie takich elementów – rysunek powyżej.

uproszczone odwzorowanie elementw niewidocznych lub widocznych czsciowo