ZWDraft (dawniej Wykresy)

zwdraft logo

Słowo wstępne

Pamiętam, jak w czasie pracy na hamowni silnikowej sporządzaliśmy charakterystyki silników. Zawsze problemem było wtedy umieszczenie charakterystyk na różnych wykresach, ale w takiej samej skali i w takim samym zakresie współrzędnych X i Y. Powód był bardzo prozaiczny – drukując na kalce wykresy chcieliśmy je nakładać jeden na drugi, aby porównać poszczególne przebiegi. Jeśli jeden wykres był w innej skali, albo miał inne wymiary to metody tej nie dało się zastosować.

Po wielu latach mając w pamięci tamte doświadczenia postanowiliśmy napisać prostą nakładkę do ZWCADa, która umożliwiałaby szybkie rysowanie wykresów.

Wykres

Dzięki nakładce istnieje pełna możliwość edycji wyglądu wykresu, powiększenia fragmentu, dodania dowolnych opisów, wycięcia kawałków wykresu.

Myślę, że nakładka przyda się w Państwa codziennej pracy.

Opis działania nakładki

Po instalacji nakładki pojawi się dodatkowe polecenie - wykres (gdyby się nie pojawiło należy ręcznie załadować bibliotekę do ZWCAD).

Pierwszą funkcją jaką można użyć to wpisanie ręczne współrzędnych punktów X, Y, Z i narysowanie wykresów.
Tutaj chciałbym zaznaczyć ważną uwagę - nakładka Wykresy zapamiętuje ostatnie ustawienia i wartości współrzędnych.
Dzięki temu po narysowaniu wykresu funkcji możemy łatwo ponownie wywołać nakładkę, zmienić kilka współrzędnych i ponownie narysować wykres.

Rysowanie wykresów dostępne jest w dwóch wariantach:

  1. pełny wykres wraz z osiami, opisami osi, liniami głównymi, pomocniczymi
  2. tylko przebieg danej funkcji. Dzięki temu do raz utworzonego wykresu możemy dodawać kolejne przebiegi funkcji.

Nakładka pozwala także na odczytanie współrzędnych punktów z gotowego wykresu. Proszę zobaczyć na film poniżej. 

Oczywiście wszystkie punkty możemy zapisać do pliku CSV i wczytać np. do arkusza kalkulacyjnego.

Także import danych z arkusza kalkulacyjnego do nakładki jest możliwy. Pozwala on na rysowanie wykresów. na podstawie danych – np. współrzędnych X, Y, Z z pliku. Wystarczy wskazać plik w formacie CSV i dane zostaną zaimportowane.

W nakładce zaimplementowane są także proste funkcje, jak np. wielomiany, sin, cos. Podając odpowiednie współczynniki możemy wygenerować punkty do wykresu.

Nakładka wymaga ZWCAD+ 2015 PRO.

{jd_file file==67}{jd_file category==26 count==0}