Obecnie pracujemy nad narzędziem do ułatwienia pracy z punktami i poliliniami.

Zaznaczone obiekty zostaną wstawione do aktywnej tabeli, gdzie możemy zmieniać ich właściwości jak np. współrzędne, wartości atrybutów oraz sortować obiekty po nazwie.

Narzędzie zostanie docelowo dostosowane do naszych popularnych programów, takich jak np.:

  • ZWGeo - aplikacja geodezyjna, tabela ułatwi pracę z chmurą punktów,
  • ZWTraffic - aplikacja do projektów organizacji ruchu, aktywna tabela punktów ułatwi pracę z oznakowaniem,
  • ZWMetric - aplikacja do przedmiarowania - nowe narzędzie ułatwi tworzenie zestawień powierzchni i długości.

 

Na filmie poniżej pokazaliśmy sposób działania aktywnej tabeli punktów.

 

Aktualizacja 27-05-2019

Dodaliśmy do aplikacji obsługę punktów i grup. Teraz aplikacja obsługuje już:

  • punkty,
  • grupy obiektów,
  • bloki z atrybutami,
  • polilinie.

 

Pobranie i instalacja

Pobierz teraz plik z aktywną tabelą punktów.

Pobierz plik rysunkowy z przykładowymi obiektami do aktywnej tabeli punktów.

 

Wymagania:

ZWCAD 2019 Professional, ZWCAD 2020 Professional.

ZWCAD 2020 32bit PL  ZWCAD 2020 64bit PL

 

Opis instalacji:

W ZWCAD wpisujemy polecenie netload i wskazujemy pobrany plik ATP.dll

Uruchomi się okno, które należy zadokować do ZWCADa (jeżeli okno nie zostanie zadokowane, aplikacja nie zadziała).

Program jest gotowy do pracy. Całą procdurę pokazaliśmy również na filmie poniżej.

 

 

Jeżeli podczas uruchamiania aplikacji pojawi się błąd "[...] dll nie zostały załadowane" należy we właściwościach pliku dll zaznaczyć opcję "Odblokuj". Pokazaliśmy to na filmie poniżej.