Do każdego programu ZWCAD dodajemy elektroniczny podręcznik.

Jest to książka naszego autorstwa, w języku polskim.

Zawiera ponad 300 stron. Link do pobrania podręcznika w formacie PDF dostarczamy razem z licencją programu ZWCAD.

 

 

Spis treści podręcznika

1. Spis treści

2. Jak rozpocząć pracę

 • Uruchomienie programu ZwCAD
 • Praca w programie ZwCAD.
 • Wprowadzanie poleceń
 • Cofanie błędnych operacji
 • Uzyskanie pomocy
 • Zapisanie rysunku
 • Wyjście z programu

 

3. Praca z rysunkami

 • Tworzenie nowego rysunku
 • Otwieranie rysunków
 • Ustawienia rysunku
 • Praca z kolorami
 • Ustawienia i zmiana siatki oraz wyrównania skoku
 • Użycie Opcji Rysowania Prostopadłego
 • Użycie Skoków Obiektu
 • Zastosowanie Śledzenia Biegunowego i Skoku Biegunowego
 • Zapisanie rysunku

 

4. Tworzenie prostych obiektów

 • Rysowanie polilinii
 • Rysowanie okręgów
 • Rysowanie łuków
 • Rysowanie elips
 • Tworzenie obiektów punktowych
 • Rysowanie promieni
 • Rysowanie linii konstrukcyjnych
 • Tworzenie szkiców

 

5. Tworzenie skomplikowanych obiektów

 • Rysowanie prostokątów
 • Rysowanie wieloboków
 • Rysowanie krzywych
 • Rysowanie krzywych sklejanych (splajnów)
 • Rysowanie pierścieni
 • Tworzenie płaszczyzn
 • Rysowanie zasłon
 • Tworzenie granicznych polilinii
 • Dodawanie kreskowania w ZWCAD 2008
 • Dodawanie kreskowania w ZWCAD 2008i

 

6. Wyświetlanie rysunku

 • Przerysowywanie i regeneracja rysunku
 • Przemieszczanie się w obrębie rysunku
 • Zmiana powiększenia rysunku
 • Wyświetlanie wielu widoków
 • Wyświetlanie elementów

 

7. Współrzędne

 • Zastosowanie współrzędnych dwuwymiarowych
 • Stosowanie współrzędnych trójwymiarowych
 • Zastosowanie filtrów x, y, z
 • Definiowanie systemów współrzędnych użytkownika

 

8. Modyfikacja obiektów

 • Wybór obiektów
 • Edycja z uchwytami
 • Modyfikacja własności obiektów
 • Usuwanie obiektów
 • Kopiowanie obiektów
 • Przenoszenie obiektów
 • Zmiana rozmiaru obiektów
 • Przerywanie i łączenie obiektów
 • Grupowanie obiektów
 • Edycja polilinii
 • Rozbijanie obiektów
 • Fazowanie i zaokrąglanie obiektów

 

9. Praca z tekstem

 • Tworzenie tekstu jednoliniowego
 • Tworzenie tekstu wieloliniowego
 • Praca ze stylami tekstu
 • Formatowanie tekstu
 • Zmiana tekstu
 • Użycie edytora tekstu

 

10. Wymiarowanie rysunku

 • Sposoby wymiarowania
 • Tworzenie wymiarów
 • Edycja wymiarów
 • Style wymiarowania
 • Dodawanie tolerancji geometrycznych

 

11. Praca z blokami, atrybutami i odnośnikami zewnętrznymi

 • Praca z blokami
 • Praca z atrybutami
 • Praca z odnośnikami zewnętrznymi

 

12. Drukowanie

 • Opis okna drukowania

 

13. Praca z innymi programami

 • Zapisywanie i oglądanie zdjęć (slajdów)
 • Wykorzystanie danych z innych programów w ZWCAD
 • Wykorzystanie danych ZWCADa w innym programie
 • Używanie ZWCADa z Internetem

 

14. Praca z innymi programami

 • Zapisywanie i oglądanie zdjęć (slajdów)
 • Wykorzystanie obrazów rastrowych w rysunku
 • Wykorzystanie danych z innych programów w ZWCAD
 • Wykorzystanie danych ZWCADa w innym programie

 

15. Rysowanie w trzech wymiarach

 • Oglądanie obiektów w trzech wymiarach
 • Tworzenie trójwymiarowych obiektów
 • Edytowanie w trzech wymiarach
 • Edytowanie brył w trzech wymiarach
 • Ukrywanie, cieniowanie i rendering 

 

16. Ukrywanie i cieniowanie

17. Nowe funkcje w ZWCAD 2018

 

18. Nowe funkcje w ZWCAD 2019

 • Podkładanie plików PDF i DWF
 • Edycja wierzchołków polilinii i kreskowania.
 • Nowe okno warstw 
 • Skala opisowa 
 • Pełna lista zmian w ZWCAD 2019


19. Nakładki na ZWCAD 2019

 

20. Nowe funkcje w ZWCAD 2020

 • Tabelaryczne zestawienie właściwości obiektów
 • Menadżer podkładów PDF
 • Łatwiejsze zaznaczanie nakładających się obiektów
 • Tło kreskowania
 • Dopasowanie obiektów w rzutni

 

21. Nowe funkcje w ZWCAD 2021

 

22. Nowe funkcje w ZWCAD 2022

 • Wydruk z przeźroczystością
 • Flatshot 
 • Import plików IFC 
 • Klasyczne menu w interfejsie wstążkowym 
 • Moduł ArcGIS 
 • Nowy uchwyt - centrum geometryczne 

 

Zapoznaj się również z filmami o rozpoczęciu pracy w programie ZWCAD

Zachęcamy do zapoznania się z filmami szkoleniowymi, gdzie omawiamy szczegółowo zagadnienia związane z obsługą programów CAD, np.: rysowanie prostych i skomplikowanych obiektów, edycja, rodzaje współrzędnych, uchwyty, wymiarowanie, teksty, warstwy i wiele innych oraz serię ćwiczeń.