Kurs ZWCAD 2017 - szybki startkurs zwcad

Z przyjemnością publikujemy 9 filmów szkoleniowych, które omawiają kluczowe zagadnienia pracy w programie ZWCAD. 

Aby samemu wykonać ćwiczenia wystarczy pobrać program z linków poniżej.

 

ZWCAD PL 32bit  ZWCAD PL 64bit

 

Kurs może być znakomitym uzupełnieniem dla kursu "Podstawy obsługi ZWCAD", które jest dostępne w pakiecie z programem.

Jeśli jesteś uczniem lub studentem bezpłatnie uzyskasz licencję edukacyjną.

Jeśli chciałbyś być informowany o kolejnych materiałach edukacyjnych zapisz się do biuletynu.

 

Na filmie pokazaliśmy jak ustawienić własne środowisko pracy w programie CAD:

 1. Wybór interfejsu (klasyczny lub wstążkowy).
 2. Ustawienia pasków ikon.
 3. Rozmiar celownika.
 4. Styl obszaru zaznaczania.
 5. Zmiana sposobu zaznaczania elementów (z klawiszem SHIFT lub bez).

 1. Otwieranie plików.
 2. Zapamiętanie ulubionych folderów.
 3. Typy plików: dwg, dxf, dwt.
 4. Zamykanie plików.

 1. Format zapisu.
 2. Format domyślnego zapisu.
 3. Automatyczny zapis.
 4. Jak odzyskać pliki z automatycznego zapisu lub kopii zapasowej.
 5. Zapis szablonu rysunku.
 6. Szablon domyślny.

 1. Rysowanie z użyciem współrzędnych bezwzględnych.
 2. Rysowanie z użyciem współrzędnych względnych.
 3. Rysowanie linii o zadanej długości pod określonym kątem.
 4. Rysowanie linii w określonym kierunku.

 • Sposoby wyboru obiektów do edycji
 • Usuwanie elementów
 • Kopia
 • Lustro
 • Przesuwanie
 • Obrót
 • Docinanie i wydłużanie elementów
 • Odsuniecie równoległe
 • Zaokrąglanie i fazowanie
 • Skala
 • Rozciąganie

 1. Sposoby wyboru elementów do wymiarowania
 2. Wymiar liniowy
 3. Wymiar równoległy
 4. Wielkość’ wymiarów oraz skala liniowa
 5. Style wymiarowania
 6. Wymiarowanie łuków (długość i promień)
 7. Wymiarowanie średnicy
 8. Wymiarowanie kata
 9. Wymiar od bazy i szeregowy
 10. Edycja tekstu wymiarowego
 11. Symbole specjalne

 1. Zmiana koloru i stylu linii
 2. Objaśnienie celowości stosowania warstw
 3. Tworzenie nowej warstwy
 4. Zmiana warstwy obiektu
 5. Wyłączenie i zablokowanie warstwy
 6. Kreskowanie obszaru

Na podstawie zdobytych informacji wykonamy rysunek blachy z otworami.