1. Rysowanie z użyciem współrzędnych bezwzględnych.
  2. Rysowanie z użyciem współrzędnych względnych.
  3. Rysowanie linii o zadanej długości pod określonym kątem.
  4. Rysowanie linii w określonym kierunku.

 

<< 04. Rysowanie prostych obiektów       06. Edycja elementów >>