licencja sieciowa

Udostępnienie programowej licencji sieciowej ZWCAD poza sieć wewnętrzną.

Serwer licencji sieciowej programowej oparty jest na systemie flexlm. Serwerem licencji może być dowolny komputer z dostępem do sieci wewnętrznej. Problemem może być udostępnienie licencji poza sieć wewnętrzną. Artykuł ten poświęcony jest właśnie omówieniu sposobu udostępnienia licencji sieciowej programowej poza sieć wewnętrzną.

Pierwsze nieco teorii. Flexlm wykorzystuje 2 porty do udzielania licencji sieciowej.

Pierwszy zawiera się w przedziale od 27000 do 27009 – nazwijmy go sobie „port wywoławczy”. Domyślnie jest on ustawiany na 27000, jeśli jednak na komputerze działa inny serwer licencji oparty na flexlm może wystąpić kolizja. Należy wtedy ręcznie przestawić numer portu wywoławczego dla ZWCAD.

Można to zrobić w następujący sposób. Wybieramy START --> Programy --> Menadżer licencji sieciowej ZWCAD --> LMTools i przechodzimy na zakładkę Config Services .
Odnajdujemy nazwę pliku i ścieżkę do niego nazwaną „Path to license file”  - jak na rysunku poniżej. W naszym przypadku będzie to
C:\Program Files\ZWLMS Plk\counted.lic

flexlm_01

Otwieramy plik counted.lic, za pomocą zwykłego edytora tekstu. Oto jego domyślna zawartość:

SERVER this_host ANY

VENDOR zwflex OPTIONS=zwflex.opt

USE_SERVER

Nie wchodząc w szczegóły, numer portu wywoławczego możemy przestawić dopisując go po prostu na końcu pierwszej linii po spacji, np.

SERVER this_host ANY  27005


Teraz port wywoławczy będzie ustawiony na port 27005.

Po stronie programu ZWCAD nie musimy niczego robić. Program sam sprawdza porty od 27000 do 27009. Jeśli serwer flexlm odpowie programowi ZWCAD na danym zakresie portów wywoławczych, to przekaże mu w odpowiedzi drugi port, nazwijmy go „komunikacyjny”. Służy on do sprawdzania dostępności licencji. Domyślnie port komunikacyjny jest przydzielany dynamicznie, podczas startu serwera licencji flexlm.

Można  jednak port komunikacyjny ustawić na stałe. Przy udostępnieniu licencji poza sieć firmową jest to często wymagane. Aby ustawić ten port na stałe otwieramy plik counted.lic (w taki sam sposób jak powyżej) i na końcu drugiej linii dopisujemy numer portu statycznego, np. 723 (proszę pamiętać o spacji przed numerem portu).

VENDOR zwflex OPTIONS=zwflex.opt  723

Zapisujemy plik counted.lic, w naszym przypadku będzie on wyglądał tak

SERVER this_host ANY 27005

VENDOR zwflex OPTIONS=zwflex.opt 723

USE_SERVER

Restartujemy serwer licencji (Zakładka Start/Stop/Reread w LMTOOLS).
Klikamy w oknie LMTOOLS (zakładka Config Services) na przycisk View Log.

Otworzy się okno, w którym wyświetli się tekst podobny do poniższego (należy zwrócić uwagę na tekst, który pogrubiłem):

17:20:23 (lmgrd) -----------------------------------------------

17:20:23 (lmgrd)   Please Note:

17:20:23 (lmgrd)

17:20:23 (lmgrd)   This log is intended for debug purposes only.

17:20:23 (lmgrd)   In order to capture accurate license

17:20:23 (lmgrd)   usage data into an organized repository,

17:20:23 (lmgrd)   please enable report logging. Use Acresso Software Inc.'s

17:20:23 (lmgrd)   software license administration  solution,

17:20:23 (lmgrd)   FLEXnet Manager, to  readily gain visibility

17:20:23 (lmgrd)   into license usage data and to create

17:20:23 (lmgrd)   insightful reports on critical information like

17:20:23 (lmgrd)   license availability and usage. FLEXnet Manager

17:20:23 (lmgrd)   can be fully automated to run these reports on

17:20:23 (lmgrd)   schedule and can be used to track license

17:20:23 (lmgrd)   servers and usage across a heterogeneous

17:20:23 (lmgrd)   network of servers including Windows NT, Linux

17:20:23 (lmgrd)   and UNIX. Contact Acresso Software Inc. at

17:20:23 (lmgrd)   www.acresso.com for more details on how to

17:20:23 (lmgrd)   obtain an evaluation copy of FLEXnet Manager

17:20:23 (lmgrd)   for your enterprise.

17:20:23 (lmgrd)

17:20:23 (lmgrd) -----------------------------------------------

17:20:23 (lmgrd)

17:20:23 (lmgrd)

17:20:23 (lmgrd) pid 3440

17:20:23 (lmgrd) Done rereading

17:20:23 (lmgrd) FLEXnet Licensing (v11.6.1.0 build 66138 i86_n3) started on aristo (IBM PC) (3/9/2011)

17:20:23 (lmgrd) Copyright (c) 1988-2008 Acresso Software Inc. All Rights Reserved.

17:20:23 (lmgrd) US Patents 5,390,297 and 5,671,412.

http://www.acresso.com

17:20:23 (lmgrd) License file(s): C:\Program Files\ZWLMS Plk\counted.lic

17:20:23 (lmgrd) lmgrd tcp-port 27005

17:20:23 (lmgrd) Starting vendor daemons ...

17:20:23 (lmgrd) Started zwflex (pid 3460)

17:20:24 (zwflex) FLEXnet Licensing version v11.6.0.0 build 60117 i86_n3

17:20:24 (zwflex) Using options file: "zwflex.opt"

17:20:44 (zwflex) License server system started on aristo

17:20:44 (zwflex) No features to serve, exiting

[…]

Kilka linii później powinna pojawić się w logu także informacja o drugim porcie

17:20:54 (lmgrd) communication port tcp-port 723

(ta linijka może się nieco różnić w zależności od wersji serwera).


Jeśli serwer licencji jest wystartowany i oba porty są ustawione według naszych potrzeb trzeba dokonać pewnych zmian w routerze. Nie sposób tego tutaj opisać, ponieważ praktycznie każdy router ma inny sposób konfiguracji. W niektórych opcja przekazywania portów nazywa się „Port forwarding” w innych „UPnP”.

Niemniej proszę pamiętać o jednej zasadzie. Mapujemy porty o tym samym numerze. Numer portu z zewnątrz i wewnątrz musi być taki sam, np. port 723 mapujemy na 723.

W programie ZWCAD podajemy tylko zewnętrzny adres IP routera. Router otrzyma zapytanie na porcie 27005. Sprawdzi sobie w tabeli przekierowań i przekaże pakiet na serwer licencji na port 27005. Serwer odpowie do routera na porcie 723, a router przekaże odpowiedź do komputera z ZWCAD.

 

flexlm_zwcad