log

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
log

(log liczba)

Funkcja wylicza logarytm naturalny.

Rezultatem jest liczba rzeczywista.

Parametrem wywołania funkcji nie może być liczba ujemna.

Funkcją odwrtoną do log jest exp

Przykład:

(log 1)   ->  0.0
(log 5)   ->  1.60944
(log 10)  ->  2.30259
(log 0.5) -> -0.693147