LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
open

(open ścieżka tryb)

Otwiera plik 

Parametry:

  • ścieżka - pełna ścieżka dostępu do pliku
  • tryb: jedna z opcji
    • "r" - otwiera plik do odczytu
    • "w" - otwiera plik do zapisu
    • "a" - otwiera plik do dopisywania

Funkcja zwraca uchwyt do pliku.

or

(or wyrażenie)

Zwraca wartość logicznego wyrażenia OR.

osnap

(osnap punkt tryb)

Dociąga punkt do najbliższego punktu charakterystycznego