LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
set

(set 'symbol wyrażenie)

Przypisuje wyrażenie do symbolu.

setcfg

Pozwala przechować wartość pomiędzy kolejnymi sesjami pracy z programem.

setenv

(setenv zmienna wartość)

Ustawia wartość zmiennej środowiskowej.

setfunhelp

(setfunhelp c:nazwa [plik [temat [polecenie]]])

Rejestruje zdefiniowane polecenie w funkcji pomoc.
Jeśli użytkownik wywoła pomoc wewnątrz polecenia, zostanie wyświetlony plik pomocy z wybranym tematem

setq

Funkcja przypisuje wartość do symbolu.

(setq zmienna wartość [zmienna2 wartość2])

setvar

(setvar "zmienna" nowa_wartość)

ustawia wartość zmiennej systemowej

setview

(setview widok [rzutnia])

Funkcja zmienia widok w określonej rzutni.

sin

(sin kąt)

Oblicza sinus podanego kąta

snvalid

(snvalid nazwa [flaga])

Służy do sprawdzania, czy tekst jest popraną nazwą bloku, warstwy, stylu wymiarowania.

sqrt

(sqrt liczba)

Wyznacza pierwiastek kwadratowy z podanej liczby

ssadd

dodaje obiekt to zbioru wskazań (selection set)

ssdel

(ssdel element wybrane)

Usuwa element ze zbiory wybranych.

ssget

Funkcja służy do wyboru obiektów

ssgetfirst

Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić które obiekty, są zaznaczone.

sslength

(sslength wybrane)

Określa ilość elementów w zbiorze wyboru.

ssmemb

(ssmemb element zbiórWybranych)

Określa czy element należy do podanego zbioru wybranych.

ssname

(ssname wybrane n)

Zwraca n-ty elment ze zbioru.

ssnamex

(ssnamex zbiórwybranych n)

Zwraca informacje o tym jak utowrzono zbórwybranych.

sssetfirst

Zaznacza obiekty

startapp

(startapp aplikacja [plik] )

Funkcja uruchamia zewnętrzą aplikację.

Jeśli przkażemy opcjonalny parametr plik, aplikacja go otworzy.