biuro@zwcad.pl

ssadd

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
ssadd

dodaje obiekt to zbioru wskazań (selection set)

Funkcję możemy uruchomić na trzy sposoby:

  • (ssadd)  Tworzy nowy pusty zbiór wskazań
  • (ssadd entity )  Tworzy nowy zbiór wskazań zawierający jeden obiekt
  • (ssadd entity wybór ) Dodaje obiekt do istniejącego zbioru wskazań

Funkcja zwraca wskazanie w postaci np.  
< Selection set: 25136231 >

Jako zbiór wskazań powinniśmy tu rozmumieć specyficzny "pojemnik" na elementy. Nie możemy tego utorzsamiać z elementami zaznaczonymi w rysunku (z podświetlanymi uchwytami ) . żeby zaznaczyć elementy z rysunku powinniśmy użyć sssetfirst. Żeby sprawdzić co jest zaznaczone, wykorzystujemy ssgetfirst

przykład:

(setq sset1 (ssadd))           ; tworzymy zaznaczenie
(setq ent1 (car (entsel)))     ; prosimy Użytkownika o wybranie elementu
(ssadd ent1 sset1)             ; dodaje wybrany element do utworzonego zaznaczenia.
(setq ent2 (entlast))            ; pobieramy ostatni utworzony element.
(ssadd ent2 sset1)             ; dodajmy ostatni element do zaznaczenia.