entsel

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
entsel

(entsel "Wskaż obiekt")
Prosi użytkownika o wskazanie elementu.

 

Funkcja prosi o wskazanie jednego obiektu przez wskazanie punktu.
Funkcja entsel nie umożliwia zaznaczania oknem, ani zaznaczania wielu obiektów

Parametr wywołania funkcji to tekst komunikatu, jaki zostanie wyświetlony w linii poleceń. Parametr jest opcjonalny, jeśli nie zostanie określony, funkcja wyświetli standardowy komunikat: W wersji polskiej ZWCADA jest to: "Wybierz obiekt: "
Funkcja zwraca listę zawierającą definicję wybranego obiektu i wskazany punkt.np:
(entsel "Wskaż obiekt")
(< Entity name: 64c7df0> (2.00000 3.00000 0.000000))
Warto pamiętać, że funkcja zwraca jeden obiekt. Więc jeśli wskażemy punkt, w którym przecina się wiele np linii, nie mamy kontroli nad tym,
która z nich zostanie wybrana.