LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
read

zamienia tekst na symbol lub wydziela pierwszy element z tekstu rozdzielanego spacjami

read-line

Odczytuje linię wiersz z pliku tekstowego.

repeat

(repeat liczba wyrażenie1 [wyrażenie2 ...])
wykonuje określone operacje określoną ilość razy czyli stanowi klasyczną pętlę

reverse

odwraca kolejność elementów w liście

rtos

(rtos liczba [tryb [dokładność]])
zamienia liczbę rzeczywistą na tekst