biuro@zwcad.pl

read-line

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
read-line

Odczytuje linię wiersz z pliku tekstowego.

Parametrem przekazywanym do funkcji jest identyfikator pliku uzyskany przez otwarcie pliku funkcją open.

Funkcja automatycznie "przesuwa kursor" wewnątrz pliku dzięki czemu kolejne wywołania funkcji odczytują kolejne wiersze w pliku.
Jeśli osiągnięty zostanie koniec pliku, funkcja zwtóci nil


(defun WczytajPlik (sciezka / IDPliku linia tresc )
(setq IDPliku (open sciezka "r") )
(setq linia(read-line IDPliku))
(while linia
(progn
(setq tresc (append tresc (list linia)))
(setq linia (read-line IDPliku))
)
)
(close IDPliku)
)

(WczytajPlik "C:\\Test.lsp")


Warto zwrócić uwagę też na funkcję read-char.