LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
ver

(ver)

Zwraca numer wersji środowiska LISP

 

vl-acad-defun

(vl-acad-defun )

Definiuje funkcję lispową jako funkcję zewnętrzną

vl-acad-undefun

(vl-acad-undefun funkcja)

Jeśli zdefiniujesz funkcję jako dostępną z innych środowisk ( vl-acad-defun ) . Używając ( vl-acad-defun ) możesz zablokować dostępność z zewnątrz.

vl-bb-ref

Zwraca wartość zmiennej z przestrzeni tablicy.

vl-bb-set

Ustawia wartość zmiennej w przestrzeni tablicy.

(vl-bb-set 'test (list "qwerty" "abcde"))

Wartością ustawioną do zmiennej może być, liczba całkowita, rzeczywista, tekst, lista,

vl-bb-ref pozwala na odczytanie wartości zmiennej.

vl-catch-all-apply

Przechwytuje możliwość wystąpienia błędu
np:
(setq ret(vl-catch-all-apply 'entsel (list "Wybierz obiekt")))

vl-catch-all-error-message

Funkcja zwraca komunikat błędu przechwiconego przez funkcję : vl-catch-all-apply

vl-catch-all-error-p

 

(vl-catch-all-error-p arg)
Określa czy argument przekazany do funkcji jest obiektem błędu przechwyconego przez vl-catch-all-apply.

 

vl-cmdf

Uruchamia funkcję ZWCADa. Uprzednio sprawdzając poprawność parametrów jej wywołania

vl-consp

Sprawdza czy zmienna jest listą

vl-directory-files

(vl-directory-files [ścieżka wzór katalogi])

Tworzy listę wszystkich plików i katalogów w określonej lokalizacji.

vl-every

(vl-every predicate-function list [list]...)

Sprawdza czy warunek jest prawdziwy dla wszystkich elementów listy

vl-file-copy

(vl-file-copy PlikŹródłowy PlikDocelowy dodaj)

Kopiuje lub dodaje  zawartość pliku do innego pliku.

 

vl-file-delete

(vl-file-delete NazwaPliku)

Usuwa plik. Jeśli uda się usunąć plik, funkcja zwraca wartość T. Jeśli nie udało sie usunąć pliku ( plik nie istnieje, jest w użyciu, dostęp do katalogu zabroniony ). funkcja zwraca nil.

Przykład
(vl-file-delete "d:/test1.txt") T
(vl-file-delete "d:/nieistniejacyplik.txt") nil

vl-file-directory-p

(vl-file-directory-p filename)

Sprawdza czy ścieżka wskazana przez parametra określa katalog

vl-file-rename

(vl-file-rename stara-nazwa nowa-nazwa)

Zmienia nazwę pliku.

vl-file-size

(vl-file-size nazwa_pliku)

Zwraca wielkość pliku.

vl-file-systime

(vl-file-systime plik)

Funkcja zwraca czas ostatniej modyfikacji pliku, którego ścieżkę przekazujemy jako parametr

vl-filename-base

(vl-filename-base scieżka)

Zwraca nazwę pliku na podstawie pełnej ścieżki.

vl-filename-directory

(vl-filename-directory scieżka)

Zwraca ścieżkę katalogu,w którym znajduje się plik, którego ścieżkę przekazujemy do funkcji