vl-catch-all-error-p

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
vl-catch-all-error-p

 

(vl-catch-all-error-p arg)
Określa czy argument przekazany do funkcji jest obiektem błędu przechwyconego przez vl-catch-all-apply.

 

 

Jeśli afgument jest błędem, funkcja zwraca T. jeśli nie wystąpił błąd, funkcja zwraca nil

Przykład
(setq x (getint "podaj X: " ) )
(setq y (getint "podaj Y: " ) )
(setq WynikLubBlad (vl-catch-all-apply '/ (list X Y)))
(setq CzyBlad(vl-catch-all-error-p WynikLubBlad) )

jeśli użytkownik poda Y = 0, zmienna CzyBlad ustawiona zostanie na wartość T