getint

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
getint

Prosi Użytkownika o podanie liczby całkowitej

(setq ile (getint "ile elementów"))
dzięki funkcji initget możemy określić dodatkowe parametry, np w przypaku pytania o ilość sztuk możemy określić, że Użytkownik nie będzie mógł podać 0 lub liczby mniejszej od 0. Innym parametrem możemy określić , że wpisanie wartości pustej [enter] również nie będzie dozwolone (a może być powinno - wówczas przyjmiemy wartość domyślną).
Warto też zwrócić uwagę, że Użytkownik może anulować funkcję klawiszem [ESC] Taką sytuację musimy przewidzieć i obsłużyć funkcją vl-catch-all-apply

Funkcje pokrewne:
getreal
getdist
initget
vl-catch-all-apply