LISP help

Opis wyrażeń i parametrów języka LISP

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
untrace

(untrace function ...)

Wyłącza tryb debugowania funkcji.