Producent: UIS

Za pomocą tej  bezpłatnej aplikacji możemy wczytać pliki SHP oraz mapy z serwera Open Street Map do ZWCAD.

Kategoria: Uniwersalne
Producent: UIS

Nakładka ZWmetric ma na celu wspomaganie kosztorysowania przez przygotowanie danych przedmiarowych powierzchniowych, liniowych lub ilościowych.

Kategoria: Uniwersalne
Producent: UIS

Nakładka na ZWCAD Pro zawierająca bazę bloków BHP, PPoż itp.

Kategoria: Uniwersalne
Producent: UIS

Często potrzebujemy wykonać operacje edycyjne na powtarzających się elementach - na przykład przesuwanie, lustro, kopiowanie. Za każdym razem trzeba wybrać ponownie te elementy co jest czasochłonne i trudne. Aby wyeliminować te niegodności dodano do ZWCADa opcje tworzenia grup (polecenie grupa), dzięki którym możemy połączyć różne obiekty w łatwo wybieralną grupę.

Kategoria: Uniwersalne
Producent: UIS

Po instalacji aplikacji w programie ZWCAD pojawi się panel, w którym będą wyświetlone bloki jakie są dostępne w rysunku.

Kategoria: Skrypty LISP
Producent: UIS

Skrypt LISP, który pozwala na dodanie oraz usuwanie wierzchołków polilinii we wskazanym miejscu.

Kategoria: Skrypty LISP
Producent: UIS

Dzięki temu skryptowi możemy obrysować kontury istniejącej polilinii z ustawioną szerokością. Zwykła funkcja do rozbicia spowoduje tylko zamianę na linie i łuki bez ustawionej szerokości.

Kategoria: Skrypty LISP
Producent: UIS

Prosty skrypt rysujący koło zębate. 

Po wstawieniu koła otrzymujemy możliwość jego edycji poprzez pasek właściwości.

Kategoria: Skrypty LISP
Producent: UIS

Prosty skrypt rozpoznający typ obiektu jaki będziemy tworzyć i przenoszący go na odpowiednią warstwę.

Kategoria: Skrypty LISP
Producent: UIS

Skrypt pozwala na szybką zmianę kolorów tła.

 

Kategoria: Skrypty LISP
Producent: UIS

Prosty skrypt do rysowania paraboli pomiędzy punktami o zadanym zwisie.

Producent: UIS

Nakładka na ZWCAD do optymalnego układania elementów na arkuszu.

Producent: UIS

ZWTextile to program CAD wspomagający pracę konstruktorów odzieży, przeznaczony do tworzenia szablonów odzieżowych.

Zestaw kilku darmowych narzędzi pozwalających na szybką zmianę koloru tła, dodawanie i usuwanie wierzchołków polilinii itp.

Funkcja pozwala na rysowanie obiektów takiego samego typu jak wskazany obiekt źródłowy.

Nowy obiekt będzie miał takie same cechy, np. kolor, warstwa, jak wskazany obiekt źródłowy.

Polecenie dopasuje skalę i położenie widoków w rzutni w przestrzeni papieru.