CADprofi

Program zawiera rozbudowaną bibliotekę symboli stosowanych przy tworzeniu projektów w różnych dziedzinach.

Seria CP-Symbols Mechanical to 5 bibliotek przydatnych przy projektach mechanicznych:

 • Normalia,
 • Kształtowniki,
 • Oznaczenia,
 • Hydraulika i pneumatyka,
 • Diagramy, schematy blokowe.

Seria CP-Symbols Architectural to 5 bibliotek przydatnych przy projektach architektonicznych:

 • Stolarka budowlana,
 • Wyposażenie wnętrz,
 • Symbole i oznaczenia,
 • Plany ewakuacyjne i bhp,
 • Diagramy, schematy blokowe.

Seria CP-Symbols HVAC&Piping to 5 bibliotek przydatnych przy projektach instalacji sanitarnych oraz przemysłowych:

 • Symbole ogólne,
 • Inst. Przemysłowe,
 • Przybory i grzejniki,
 • Wentylacja,
 • Diagramy, schematy blokowe.

Seria CP-Symbols Electrical to 5 bibliotek przydatnych przy projektach instalacji elektrycznych:

 • IEC, NFPA,
 • Rzuty,
 • Schematy,
 • Oświetlenie,
 • Diagramy, schematy blokowe.

Program wspomagający tworzenie rysunków budowlanych, rzutów oraz elewacji.

Program wspomagający projektowanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, sygnałowych, telekomunikacyjnych i innych.

Oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji w budownictwie ogólnym i przemyśle.

Program wspomagający tworzenie projektów mechanicznych i konstrukcyjnych w 2D.

Pełny komplet programów CADprofi.

Wszystkie branże w jednym pakiecie.