Z przyjemnością informujemy o dostępności naszych nakładek na ZWCADa 2025

Najnowsza wersja programu ZWCAD wprowadziła wiele nowości, w tym w zakresie nakładek branżowych

Przygotowaliśmy zawczasu swoje aplikacje, tak by były zgodne z aktualną wersją naszego programu CAD zaraz po premierze. Wszystkie zmiany, jakie zaszły w ZWCADzie 2025 można sprawdzić tutaj, natomiast nasze rozwiązania również zostały nie tylko dostosowane, ale również zoptymalizowane i rozbudowane.

Z przyjemnością informujemy o nowej wersji ZWGeo 2024 SP1 do najnowszego ZWCADa, w której wprowadzono niezwykle ważną funkcję – profil terenu. Jest to nasza autorska nakładka wspomagająca pracę geodetów oraz wszystkich osób, które pracują na mapach, punktach i współrzędnych.

Jednak zmian jest więcej, poniżej przedstawiamy ich pełną listę:

Pierwszym trzem zagadnieniom poświęcamy dalszą część artykułu.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami!

ZWToolbox to aplikacja naszego autorstwa zawierająca kilkadziesiąt unikalnych funkcji, które stworzyliśmy w ramach wsparcia naszych użytkowników.

Narzędzia ułatwiające pracę mają kluczowe znaczenie przy projektowaniu i tworzeniu dokumentacji.

Skracają czas potrzebny do wykonania zadania i poprawiają jakość pracy. Postanowiliśmy rozbudować naszą aplikację o dodatkowe funkcje do obsługi bloków oraz grup, co znacząco zwiększy jej możliwości.

Z przyjemnością informujemy o dostępności aplikacji dodatkowych do ZWCAD 2024

ZWCAD 2024 wprowadził szereg nowości i ulepszeń, również w zakresie współpracy z nakładkami.

 

Dzięki nowym możliwościom w ZWCAD 2024 udało się m.in. kilkanaście razy przyśpieszyć wczytywanie listy bloków i grup w nakładkach Block Manager i Group Manager. Szczególnie widać to na projektach, gdzie liczba bloków znacząco przekracza kilka tysięcy. Block Manager obsługuje również bloki parametryczne Flexiblock.

W naszej aplikacji do projektowania organizacji ruchu drogowego - ZWTraffic wprowadziliśmy kilkadziesiąt drobnych usprawnień, przesłanych od naszych użytkowników.

Z przyjemnością informujemy o nowej wersji ZWTraffic - programu do projektowania organizacji ruchu drogowego.

Lista zmian:

 • Zaktualizowaliśmy moduł przejezdności - dopasowaliśmy parametry pojazdów zgodne z nowym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. (poz. 1518).
 • Teraz pomoc do poszczególnych funkcji programu jest dostępna pod klawiszem "F1".
 • Dodaliśmy możliwość sumarycznego zliczania powierzchni malowanych.
 • Dodaliśmy możliwość odwracania lica wstawionego znaku.

Z przyjemnością informujemy o nowej wersji ZWTraffic 2023

Lista zmian i nowości w nowej wersji:

 • znaki zmiennej treści,
 • szlaki rowerowe,
 • nowe znaki zgodnie z rozporządzeniem z 2.12.2021,
 • znaki P+R,
 • poduszka berlińska,
 • śluzy rowerowe,
 • połączenie przejścia dla pieszych ze ścieżką rowerową,
 • znaki dróg leśnych T-L1,
 • linie akustyczno wibracyjne,
 • możliwość zmiany wszystkich znaków na skalę szarości,
 • [F-10] strzałka informująca o końcu pasa w lewo (lewo skos),
 • dopisek "Płatny" na znaku D-18 i symbol parkometru,
 • drobne poprawki.