ArcGIS

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
ArcGIS

Zakładka ArcGIS umożliwia między innymi:

  • zdefiniować w rysunku układ współrzędnych geodezyjnych,
  • przeliczyć mapę pomiędzy różnymi układami współrzędnych geodezyjnych,
  • wstawić różne typy mapy z serwisów internetowych do projektu CAD,
  • przekonwertować mapę z zewnętrznego serwisu do rastra.

Moduł ArcGIS został wprowadzony do programu CAD od wersji ZWCAD 2022 SP1.

Dostępny jest tylko w wersji Professional. 

Niektóre funkcje modułu wymagają dostępu do internetu.

 

modul arcgis zwcadWygląd wstążki z modułem ArcGIS w ZWCAD 2022