ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
LAYCUR

Polecenie przenosi wskazane obiekty na aktualną warstwę.

Po wprowadzeniu polecenia wybieramy obiekty i zatwierdzamy. Będą one przeniesione na warstwę, która obecnie jest aktualna.

Polecenie jest dostępne w menu Narzędzia dodatkowe do warstw.

 

Działanie funkcji pokazaliśmy na filmie poniżej.

Synonimy - _LAYCUR
LAYDEL

Dzięki poleceniu LAYDEL usuniemy warstwy z rysunku.

Warstwy wybieramy poprzez wskazanie obiektów. Możemy wybrać kilka obiektów. 

W pierwszym etapie odpowiednie warstwy zostaną wyłączone, natomiast usunięcie nastąpi po potwierdzeniu przez użytkownika.

Bardzo przydatnym elementem jest podgląd rysunku jaki będzie po usunięciu warstw.

Pokazaliśmy te operacje na filmie poniżej.

Jeśli chciałbyś przenieść obiekty przed usuwaniem warstw zobacz na polecenie do łączenia warstw LAYMRG 

Synonimy - _LAYDEL, usuwanie warstw
LAYERDLGMODE

Zmienna steruje sposobem wyświetlania okna warstw. Okno warstw może być wyświetlane w palecie lub w osobnym oknie dialogowym.

Okno zadokowane może być otwarte ciągle podczas pracy programu i nie blokuje ono możliwości pracy.

Możliwość dokowania okna warstw jest dostępna od wersji ZWCAD 2019.

 

Synonimy - dokowanie okna warstw
LAYERP

 

Polecenie przywraca poprzedni stan warstw. Usuwane są zmiany, które zostały wprowadzone podczas ostatniej edycji.

Funkcję tą można wyłączyć poprzez zmianę zmiennej LAYERPMODE.

UWAGA!

Funkcja ta nie cofa takich operacji takich jak:

  • usunięcie warstwy,
  • dodanie nowej warstwy,
  • zmiana nazwy warstwy.

 

LAYERPMODE

Zmienna określa czy aktywna jest funkcja cofająca ostatnie zmiany w warstwach LAYERP

LAYMCUR

Polecenie pozwala na ustawienie aktualnej warstwy poprzez wskazanie obiektu.

Warstwa, na której leży wskazany obiekt będzie zostanie odczytana i ustawiona jako aktualna.

Polecenie jest dostępne w menu Narzędzia dodatkowe do warstw.

 

Sposób działania funkcji LAYMCUR pokazaliśmy na filmie poniżej.

Synonimy - _LAYMCUR
LAYMRG

Polecenie przenosi wszystkie obiekty ze wskazanych warstw na inną warstwę oraz usuwa pierwotne (puste) warstwy.

Warstwy wybieramy poprzez wskazanie obiektów - zostaje wybrana automatycznie warstwa na której znajduje się obiekt.

Polecenie wyświetla podgląd operacji, mamy możliwość przywrócenia pierwotnego układu rysunku.

Jeśli chcesz usunąć warstwy wraz z obiektami (bez przenoszenia obiektów) zobacz na polecenie LAYDEL.

Synonimy - łączenie warstw, _LAYMRG
Liczba minut pomiędzy zapisem

Ustala odstęp czasowy pomiędzy zapisem automatycznym pliku rysunkowego. Opcja ta jest dostępna, jeżeli jest włączony Automatyczny zapis.

Synonimy - SAVETIME
Liczba Poissona

Liczba Poissona charakteryzuje sprężystość materiału.

Linia

Linia to odcinek narysowany pomiędzy dwoma punktami. Pomimo, iż narzędzie rysowania linii pozwala na rysowanie ciągłe, to każda stworzona linia zostaje osobnym obiektem, w odróżnieniu np. od polilinii.

 

Synonimy - linię, line, linii
Linia poleceń

Okno tesktowe, w którym można wprowadzać polecenia, oraz wybierać opcje poleceń.

Synonimy - pasek poleceń, linia komend, pasek komend, wiersz poleceń, linii poleceń
Linie_i_strzałki

Ustawienia wyglądu linii i strzałek wymiarów.

LOCKUI

Zmienna systemowa pozwalająca na blokowanie pasków narzędzi i okien.

 

Loft

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pozwalające na utworzenie modelu trójwymiarowego poprzez przeciągnięcie przez wybrane przekroje.

Synonimy - Wyciągnięcie
Lokalizacja punktu

W ZWCAD punkty możemy wskazywać na kilka sposbów - poprzez wspłrzędne względne, bezwzględne, wskazanie krzyżem nitkowym itp.

Synonimy - lokalizację punktu, lokalizacji punktów
Lustro

Narzędzie pozwalające na utworzenie odbicia wybranych obiektów poprzez określenie osi odbicia.

Lustro_3D

Tworzy obraz lustrzany wybranych obiektów trójwymiarowych względem wybranej płaszczyzny lub poprzez jej nakreślenie.

LWEIGHT

Okno ustawień szerokości linii, pozwala na wybór jednostek pomiędzy calami a milimetrami oraz grubość linii.