Linie_i_strzałki

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Linie_i_strzałki

Ustawienia wyglądu linii i strzałek wymiarów.

 

 

linie i strzalki

 

 

Obszar Pozycja Opis

Linie wymiarowe

linia-wymiarowa    

Kolor 

Pozwala na wybranie koloru linii wymiarowej.

Zobacz wybór_koloru

Grubość linii 

Pozwala na wybór grubości linii.

Zobacz grubość_linii

Przedłużenie  Nieużywane 
Odsunięcie tekstu

Odległość tekstu od linii wymiarowej.


odsuniecie

Pomiń

Pozwala wyłączyć poszczególne strzałki. Możemy wyłączyć jedną, drugą lub obie. Pierwsza strzałka odpowiada pierwszemu wskazanemu punktowi podczas rysowania wymiaru.

ukrycie-strzalki

Linie pomocnicze    

pomocnicza linia wym

Kolor  

Pozwala na wybranie koloru linii wymiarowej.

Zobacz wybór_koloru

Grubość linii Pozwala na wybór grubości linii.

Zobacz grubość_linii

Przedłużenie

Przedłużenie pomocniczej linii wymiarowej poza linię wymiarową.

plw

Odsunięcie początku

Odległość końca pomocniczej linii wymiarowej od punktu, w którym przyłożony jest wymiar.

odsuniecie poczatku

Pomiń Pozwala wyłączyć poszczególne pomocnicze linie wymiarowe. Możemy wyłączyć jedną, drugą lub obie. Pierwsza pomocnicza linia wymiarowa odpowiada pierwszemu wskazanemu punktowi podczas rysowania wymiaru.

Groty strzałek 

strzałki

1-szy: Lista rozwijana zawierająca prefefiniowane typy strzałek do jednej strony linii wymiarowej.. 
2-gi: Lista rozwijana zawierająca prefefiniowane typy strzałek do drugiej strony linii wymiarowej. 
Odnośnik Lista rozwijana zawierająca prefefiniowane typy strzałek do odnośników. 
Rozmiar Rozmiar strzałek 

Znacznik środka okręgu 

znacznik srodka 

Typ  
Rozmiar