ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
FILEDIA

Włącza/wyłącza wyświetlanie okien dialogowych otwierania/zapisu plików DWG.

FLATTEN

Rzutowanie obiektów na jedną płaszczyznę.

FRAME

Zmienna określa czy ramka rastrów, podkładów, pdfów i zasłon ma być wyświetlana i drukowana.

Wartość zamiennej zapisywana jest w pliku dwg.

Wartość domyślna 3. 

Dostępność: od ZWCAD 2021.

 

Zestawienie wartości jakie może przyjąć zmienna zamieściliśmy poniżej.

 

Synonimy - drukowanie ramki
FRAMESELECTION

Zmienna określa, czy można zaznaczyć (wybrać) ukrytą ramkę obrazu, podkładów i zasłon.

Miejsce zapisu: plik DWG

Wartość domyślna: 1

Dostępność zmiennej: od ZWCAD 2021.

 

Synonimy - zaznaczenie ramki