ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Obwiednia

Polecenie pozwala na utworzenie obwiedni w postaci polilinii lub regionu na podstawie istniejących obiektów.

Po wywołaniu polecenia otworzy się okno, w któym możemy wybrać czy obwiednia ma być utworzona poprzez wskazanie punktu wewnętrznego czy zaznaczenie obiektów.

Dodatkowo możemy zadecydować czy wewnętrzne obszary mają być uwzględniane w obwiedni.

Obwiednie przydają się przy tworzeniu brył 3D lub obliczeniach cech fizycznych.

 

Wywołanie polecenia:

Menu wstążkowe: Rysuj -> Obwiednia

Menu klasyczne: Rysuj -> Obwiednia

Linia poleceń: BOUNDARY

Alias: BPOLY 

 

 

Synonimy - BOUNDARY
Odległość_

Mierzy odległość oraz kąt pomiędzy dwoma wskazanymi punktami.

Synonimy - DIST, _DIST
Odległość_wymiarów

Pozwala na określenie odległości pomiędzy liniami wymiarowymi istniejących wymiarów.

Synonimy - Odległość_wymiaru
Odnośnik

Umożliwia wstawienie odnośnika z tekstem do obiektu.

Synonimy - _qleader
Odsuń

Polecenie służy do kopiowania obiektów równolegle w zadanej odległości.

Po ustawieniu odległości pojawi się podgląd nowego obiektu, jaki może zostać utworzony.

Na animacji poniżej pokazaliśmy sposób działania funkcji.

Synonimy - offset, kopia równloegła
Okrąg

Aby narysować okrąg, należy wybrać ikonę rysowania okręgu.

Okrąg można narysować na kilka sposobów, domyślnie wskazujemy centrum okręgu oraz promień lub średnicę. 

ikona do rysowania okregu

OLEOPEN

Polecenie pozwala na edycję obiektu OLE osadzonego w rysunku.

Przed wydaniem polecenia należy wskazać jeden obiekt OLE.

Opcjonalnie można także kliknąć w ramkę obiektu OLE, aby przejść do edycji. Jeśli żaden obiekt nie był wybrany przed wykonaniem polecenia, to wyświetli się komunikat błędu: 

"Nie znaleziono obiektu OLE. Obiekt musi być wybrany przed wywołaniem polecenia OLEOPEN."

Edycja obiektu OLE wymaga otworzenia dodatkowego programu, tego, z którego pochodzi obiekt OLE.

 

Polecenie: _OLEOPEN

 

OLEQUALITY

Określa jakość drukowania obiektów OLE

OOPS

Polecenie pozwala na przywrócenie ostatnio usuniętych obiektów z rysunku.

Dzięki tej komendzie nie musimy cofać operacji na rysunku, szczególnie jeśli po usunięciu obiektów wykonaliśmy inne operacje.

Pokazano to na filmie poniżej.

Opcje

Okno dialogowe Opcje pozwala na dostosowanie ustawień programu według potrzeb Użytkownika.

Synonimy - OPTIONS, _OPTIONS
Operacje logiczne

Zestaw narzedzi do sumowania, różnicy i części wspólnej.

Synonimy - operacji logicznych
Orbita_3D

Obraca widok elementów znajdujących się na ekranie programu w przestrzeni 3D. Obrót ten odbywa się poprzez przeciągnięcia przytrzymanego klawisza myszki w dowolne miejsce.

OSMODE

Zmienna określa, którw uchwyty będą używane przy szukaniu punktów charakterystycznych.

Typ: Wartość całkowita.

Miejsce zapisu:  W rejestrze

Wartość domyślna: 4133

 Wartość zmiennej dla poszczególnych uchytów zestawiono w tabeli poniżej.

 

Osobne ustawiania warstw dla każdej rzutni

Każdej z rzutni na arkuszach w przestrzeni papieru można przypisać zestaw unikatowych właściwości wyświetlania.

Te ustawienia nadpisują ustawienia warstw w przestrzeni modelu.

Funkcjonalność ta została wprowadzana do ZWCAD od wersji 2021

 

Synonimy - Nadpisywanie właściwości warstwy
Ostrosłup

Polecenie pozwala na narysowanie ostrosłupa foremnego o podstawie wielokąta foremnego.

Ostrosłu może posiadać wierzchołek górny, lub też może być ścięty (podstawa górna będzie wtedy również w kształcie wielokąta).

Synonimy - PYRAMID
Otwieranie i zapisywanie

Zakładka znajdująca się w oknie Opcje, dzięki której Użytkownik może wybrać ustawienia dotyczące zapisywania oraz otwierania plików.