OSMODE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
OSMODE

Zmienna określa, którw uchwyty będą używane przy szukaniu punktów charakterystycznych.

Typ: Wartość całkowita.

Miejsce zapisu:  W rejestrze

Wartość domyślna: 4133

 Wartość zmiennej dla poszczególnych uchytów zestawiono w tabeli poniżej.

 

Wartość Ustawienia
"0" Wyłącza wykrywanie uchwytów (funkcja jest nieaktywna). Można również użyć klawisza F3
"1" Punkt końcowy
"2" Punkt środkowy
"4" Centrum
"8" Punkt
"16" Punkt kwadrantowy
"32" Przecięcie
"64" Punkt bazowy 
"128" Prostopadły
"256" Styczny
"512" Najbliższy
"1024" Wszystkie uchwyty są wyłaczone 
"2048" Pozorne przecięcie
"4096" Przedłużenie
"8196" Równoległość

 

Do zmiennej OSNAP możemy przypisać wartość będącą sumą powyższych wartości. Jeżeli np. chcemy mieć włączone uchyty: punkt końcowy (1) i centrum (4) to do zmiennej wpiszemy wartość 5.

Listę aktywnych uwchytów możemy rónież wyświetlić w oknie po wydaniu polecenia OS, lub jak pokazano na filmie poniżej, klikając prawym klawiszem myszki i ikonę uchytów.

OSMODE