ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Menedżer_odnośników_zewnętrznych

Nowość w ZWCAD+ 2015. Narzędzie pomagające na efektywne zarządzanie wszystkimi źródłami zewnętrznymi rysunku: rastrami, czcionkami i odnośnikami Xref.

Synonimy - REFMANAGER
MIRRHATCH

Zmienna określa czy kreskowanie będzie podlegało odbiciu lustrzanemu tak samo jak inne obiekty.

Dostępność: od ZWCAD 2021.

Polecenia powiązane: MIRRTEXT, Lustro

 

Synonimy - lustro kreskowania
MIRROR3D

Polecenie tworzy odbicie lustrzane wybranych obiektów względem płaszczyzny w przestrzeni.

Po wydaniu polecenia wskazujemy obiekty do odbicia, a następnie wskazujemy lub definiujemy płaszczyznę symetrii.

Synonimy - lustro3d, odbicie lustrzane
MIRRTEXT

Określa, czy podczas operacji tworzenia lustra tekst ma być również wyświetlony w lustrzanym odbiciu.

Synonimy - lustro tekstu
Moduł Younga

Moduł Younga to moduł sprężystości wzdłużnej.

Mówi nam o tym jak bardzo materiał się odkształca - im większa liczba tym mniejsze odkształcenie.

MVIEW

Polecenie służy do tworzenia rzutni oraz sterowania ustawieniami rzutni w przestrzeni papieru.

Działa ono tylko w przestrzeni papieru, wywołanie jej w przestrzeni modelu zakończy się błędem.