MIRROR3D

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
MIRROR3D

Polecenie tworzy odbicie lustrzane wybranych obiektów względem płaszczyzny w przestrzeni.

Po wydaniu polecenia wskazujemy obiekty do odbicia, a następnie wskazujemy lub definiujemy płaszczyznę symetrii.

Polecenie: MIRROR3D, LUSTRO3D

Występowanie: ZWCAD+, ZWCAD Classic, ZWCAD 2018

 

Po wydaniu polecenia i wskazaniu obiektów w linii poleceń pokaże się lista opcji do wyboru płaszczyzny:

lustro3d wybor plaszczyny 

 

Legenda:

  • Obiekt - płaszczyznę odbicia zdefiniuje wskazany obiekt, np. okrąg, łuk, segment polilinii 2D.
  • oStatni - wybór poprzedniej płaszczyny odbicia.
  • oś Z - płaszczyzna zostanie wyznaczona na podstawie dwóch punktów. Płaszczyzna będzie przechodzić przez pierwszy wskazany punkt i będzie prostopadła do linii poprowadzonej przez oba punkty.
  • Widok - odbicie względem płaszczyzny równoległej do ekranu. Należy podać punkt przez który przejdzie płaszczyzna.
  • XY - odbicie względem płaszczyzny równoległej do płaszczyzny wyznaczonej przez osie X i Y układu współrzędnych. Należy podać punkt w przestrzeni, przez który będzie przechodzić płaszczyna odbicia.
  • YZ - odbicie względem płaszczyzny równoległej do płaszczyzny wyznaczonej przez osie Y i Z układu współrzędnych. Należy podać punkt w przestrzeni, przez który będzie przechodzić płaszczyna odbicia.
  • ZX - odbicie względem płaszczyzny równoległej do płaszczyzny wyznaczonej przez osie Z i X układu współrzędnych. Należy podać punkt w przestrzeni, przez który będzie przechodzić płaszczyna odbicia.
  • 3punkty - płaszczzynę odbicia zdefiniujemy poprzez określenie 3 punktów w przestrzeni.

 Po zdefiniowaniu płaszczyzny symetrii zostaniemy zapytani czy usunąć obiekty źródłowe, które zostały użyte do operacji lustra 3D

lustro3d usuniecie obiektu zrodlowego

 

Przykład wykorzystania funkcji odbicia lustrzanego za pomocą opcji 3punkty oraz ZX.

 

jak wykonac lustro 3d

 

 

Synonimy: lustro3d, odbicie lustrzane