ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Ramka rastra

Obramowania obrazów rastrowych mogą być widoczne lub ukryte.

Ramka przydaje się do czynności edycyjnych np. skalowanie, obracanie, przesuwanie, ale często chcemy ją ukryć na rysunku.

Za widoczność ramki rastra odpowiada zmienna IMAGEFRAME (należy ją wpisać w linii poleceń), która może przyjąć 3 wartości:

  • "0" - obramowanie rastra nie są ani wyświetlane ani drukowane,
  • "1" - obramowanie rastra będą zarówno wyświetlane i drukowane,
  • "2" - obramowanie rastra będą wyświetlane ale nie drukowane.

 

Synonimy - imageframe
Raster

W programach CAD nazwa raster oznacza grafikę rastrową. Polega ona na prezentacji obrazu za pomocą pikseli różnych kolorów. Piksele ustawia się obok siebie i tworzą one obraz.

Synonimy - Obraz rastrowy, rastra, rastrami, rastrów, obrazu rastrowego
REGEN

Regeneruje rysunek na bieżącej rzutni.

Synonimy - regeneracja rysunku
Region

Region to zamknięty płaski (2D) obszar posiadający pewne parametry fizyczne, np. środek ciężkości.
Region stanowi jedną całość (jest to jeden obiekt).
Oto przykładowe regiony:

Regiony

Synonimy - regiony, zamknięte obszary, regionów
Rendering

Polecenie służy do tworzenia fotorealistycznych obrazów na podstawie grafiki 3D. Podczas renderingu brane pod uwagę są takie parametry jak: materiały, oświetlenie, odbicia, cienie, załamania światła, wpływ atmosfery itp.

Opisane poniżej funkcje dotyczą programów ZWCAD 2017 Pro i ZWCAD 2018 Pro.

Dla starszych wersji ZWCAD opis renderingu jest dostępny tutaj.

Synonimy - render
ROAMABLEROOTPREFIX

Pod tą zmienną jest zapisana ścieżka do katalogu, w którym są zapisane pliki konfiguracyjne użytkownika, jak np.: pliki konfiguracyjne drukarek, style wydruku, palety narzędzi itp.

 

Rozciąganie

Polecenie służy do rozciągania oraz przesuwania elementów:

  • obiekty znajdujące się w całości w obszarze zaznaczania będą przesunięte,
  • obiekty przecinające się będą rozciągnięte.

Obiekty możemy wybrać za pomocą prostokąta zaznaczania lub wieloboku zaznaczania.

Funkcja posiada następujące ograniczenia:

  • możemy rozciągać tylko obiekty płaskie leżące w płaszaczyźnie XY,
  • nie możemy rozciągać obiektów typu: bloki, napisy, atrybuty, okręgi (w tym przypadku możemy użyć uchytów).

Polecenie wywołujące funkcje:

Przykłady rozciągania pokazliśmy poniżej.

 

Synonimy - _stretch
Rozciągnij

Polecenie służy do rozciągania elementów z zachowaniem ich ciągłości. Niektóre obiekty pozostają nieruchome, a niektóre są przesuwane.

Sposób rozciągnięcia zależy od sposobu zaznaczenia obiektów oknem:

  1. Obiekty nie zaznaczone - pozostaną nieruchome.
  2. Obiekty zaznaczone w całości – zostaną przesunięte.
  3. Obiekty przecinające się z oknem – zostaną rozciągnięte.

Polecenie wymaga nieco doświadczenia ale przy prawidłowym użyciu pozawala zaoszczędzić dużą ilość czasu.

Na rysunku poniżej pokazaliśmy przykładowy sposób zaznaczenia obiektu.

 

Synonimy - stretch
Różnica logiczna

Od wskazanej bryły lub regionu odejmujemy inne elmenty.

Rysuj oś

Rysuje oś przez dwa zaznaczone punkty na warstwie określonej w ustawieniach.

 Rysuj oś

 

Synonimy - Rysowanie osi symetrii pomiędzy wskazanymi punktami