biuro@zwcad.pl

Rozciągnij

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Rozciągnij

Polecenie służy do rozciągania elementów z zachowaniem ich ciągłości. Niektóre obiekty pozostają nieruchome, a niektóre są przesuwane.

Sposób rozciągnięcia zależy od sposobu zaznaczenia obiektów oknem:

  1. Obiekty nie zaznaczone - pozostaną nieruchome.
  2. Obiekty zaznaczone w całości – zostaną przesunięte.
  3. Obiekty przecinające się z oknem – zostaną rozciągnięte.

Polecenie wymaga nieco doświadczenia ale przy prawidłowym użyciu pozawala zaoszczędzić dużą ilość czasu.

Na rysunku poniżej pokazaliśmy przykładowy sposób zaznaczenia obiektu.

 

 

Sposoby zaznaczania rozciąganych obiektów

 

Przykład działania funkcji do rozciągania.

Jak działa rozciąganie

Działanie funkcji do rozciągania na kilku różnych obiektach pokazaliśmy również na filmie poniżej.

 

 

Synonyms: stretch