ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
CDATE

Wyświetla aktualną datę i czas systemu.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: Nie zapisuje się

Domyślnie: Różnie

Godzina i data systemu wyświetlane są w następującym formacie:

20170103.153537

W pierwszej kolejności mamy rok, następnie miesiąc i dzień. W następnym ciągu godzine, minuty i sekundy. Z powżyszych liczb wynika, że jest to 3 stycznia 2017, godzina 15:35.

CECOLOR

Zmienna systemowa przydziela kolor dla nowych obiektów bez zmiany istniejących.

Typ: Ciąg

Miejsce zapisu: w pliku .DWG

Domyślnie: "BYLAYER"

Istnieje możliwość wpisania wartości od 1 do 255, "BYLAYER" i "BYBLOCK"

 

CELTSCALE

Zmienna zapisuje skalę rodzaju linii dla aktualnie wybranych obiektów. Pozwala również na ustawienie skali rodzaju linii dla nowych obiektów. (Zmienna działa względem ustawień polecenia LTSCALE)

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 1.0000

CELTYPE

Zmienna oznacza rodzaj linii nowych elementów. Możliwe rodzaje linii: "BYLATER", "BYBLOCK", lub każda inna zdefinowany i załadowany rodzaj linii.

Typ: Ciąg

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: "BYLATER"

CELWEIGHT

Zmienna odpowiedzialna jest za szerokość linii nowych obiektów. Dodatkowe prawdiłowe wartości w setnych milimetrach są następujące: 0,5,9,13,15,18,20,25,30,35,40,50,53,60,70,80,90,100,106,120,140,158, 200 i 211.

Ustawienie "DEFAULT" kontrolowane jest przez zmienną LWDEFAULT.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: -1

WartośćUstawienie
-1Szerokość linii jako "BYLAYER"
-2Szerokość linii jako "BYBLOCK"
-3Szerokość linii jako "DEFAULT"
Centrum projektanta

Narzędzie to przyśpiesza projektowanie poprzez szybki dostęp do danych projektowych utworzonych wcześniej.

Za pomocą Centrum Projektanta można łatwo wstawić do rysunku znajdujące się w innym rysunku dane takie jak bloki, odnośniki, style tekstu, warstwy itp.

Wstawianie bloków odbywa się bardzo sprawnie dzięki dzięki okienku podglądu bloków. 

Dsotępna jest również historia plików, oraz możliwość wyszukiwania.

Centrum danych może automatycznie znikać z ekranu, gdy nie jest używane, można także włączyć przezroczystość.

CHAMFERA

Zmienna odpowiada za pierwszą odległość fazowania metodą długość-długość.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

Tematy powiązane: CHAMFERB

 

Na filmie poniżej pokazano fazowanie z ustawionymi zmiennymi CHAMFERACHAMFERB

CHAMFERB

Zmienna odpowiada za drugą odległość fazowania metodą długość-długość.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.5000

Tematy powiązane: CHAMFERA

Na filmie poniżej pokazano fazowanie z ustawionymi zmiennymi CHAMFERACHAMFERB

CHAMFERC

Zmienna odpowiada za odległość fazowania metodą długość-kąt.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

Zmienne powiązane: CHAMFERD

Przykładowe fazowanie przy użyciu metody długość - kąt pokazano na filmie poniżej.

CHAMFERD

Zmienna odpowiada za kąt fazowania metodą długość-kąt.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0000

Zmienne powiązane: CHAMFERD

Przykładowe fazowanie przy użyciu metody długość - kąt pokazano na filmie poniżej.

CHAMMODE

Zmienna określa czy fazowanie powinno być stworzone na podstawie dwóch odległości czy na podstawie kąta i odległości.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: Nie zapiswane

Domyślnie: 0

WartośćUstawienia
"0"Wymaga podania dwóch odległości faz podczas wykonywania funkcji i wybrania trybu "odległość-odległość"
"1"Wymaga podania kąta podczas tworzenia fazowania i wybrania trybu "odległość-kąt"
Chmurka rewizji

Chmurki rewizji to elementy rysunkowe służące do wyróżnienia części rysunku. 

Chmurki takie są rysowane jako polilinia w kształcie połączonych łuków, mogą być modyfikowane jak zwykła polilinia.

Synonyms - revcloud
CHSPACE

Polecenie pozwala na przeniesienie obiektów z przestrzeni papieru do modelu.

Sposób postępowania:

  1. Upewniemy się, że jesteśmy w przestrzeni papieru.
  2. W linii poleceń wpisujemy polecenie _CHSPACE
  3. Zaznaczamy obiekty do przeniesienia
  4. Wybieramy, względem której rzutni ma nastąpić przeniesienie - ma to znaczenie, jeśli chodzi o skalę oraz położenie obiektów.
  5. Zatwierdzamy klawiszem ENTER wybór rzutni.
  6. Obiekty zostały przeniesione.

Pokazaliśmy to na filmie poniżej.

 

CIRCLERAD

Zmienna pozwala na ustawienie promienia okręgu. Gdy wartość CIRCLERAD równa się 0, żaden okrąg nie będzie posiadał zdefiniowanej wartości promienia.

Wartość zmiennej CIRCLERAD zostanie wstawiona do średnicy okręgu podczas jego rysowania. Wtedy wystarczy ją zatwierdzić klawiszem ENTER lub PKM.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: Nie zapisywane

Domyślnie: 0.0000

CLAYER

Zmienna, która przechowuje nazwę aktualnej warstwy.

Typ: Ciąg

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0

 Po wydaniu polecenia można również wpisać nazwę warstwy, która ma być ustawiona jako aktualna.

Pokazano to na filmie poniżej.

 

CLEANSCREENSTATE

Zmienna, która informuje czy włączony jest tryb pełnoekranowy.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Zmienna tylko do odczytu.

Domyślnie: 0

WartośćUstawienia
"0"Tryb pełnoekranowy jest wyłączony
"1"Tryb pełnoekranowy jest włączony

 

Tryb pełnoekranowy możemy włączyć lub wyłączyć poprzez:

  • wybranie skrótu klawiaturowego Ctrl+0 (jest to cyfra zero, a nie litera)
  • wybór ikony w prawym dolnym rogu, jak na obrazku poniżej. 
CLISTATE

Zmienna, która określa, czy wiersz poleceń jest włączony.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: Nie zapisywane (tylko do odczytu)

Domyślnie: 1

WartośćUstawienia
''0"Linia poleceń jest włączona
"1"Linia poleceń jest wyłączona

 

CMDECHO

Za pomocą tej zmienniej, użytkownik może włączyć lub wyłączyć wyświetlanie komunikatów w linii poleceń przy uruchamianiu programów w AutoLISP.

Zmienna: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Nie zapisywania

Domyślnie: 1

 Tematy pokrewne: NOMUTT

WartośćUstawienia
"0"Wyłączenie komunikatów
"1"Tryb normalnej pracy

 Na filmie poniżej pokazano uruchomienie skryptu AutoLISP z różnymi ustawieniami zmiennej CMDECHO.

CMLEADERSTYLE

Zmienna pozwala na ustawenie stylu odnośnika wieloliniowego.

Typ: Ciąg

Zapisano w: w pliku .DWG

Domyślnie: Standardowo

CMLJUST

Zmienna pozwala na ustawienie justowania multilinii.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: 0

WartośćUstawienia
"0"Góra
"1"Środek
"2"Dół