Chmurka rewizji

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Chmurka rewizji

Chmurki rewizji to elementy rysunkowe służące do wyróżnienia części rysunku. 

Chmurki takie są rysowane jako polilinia w kształcie połączonych łuków, mogą być modyfikowane jak zwykła polilinia.

Chmurkę rewizji możemy narysować kursorem lub przekształcić istniejący już obiekt. Obiekt rysunkowy może być zamknięty lub otwarty.

Chmurkę możemy rysować stylem zwykłym lub kaligraficznym.

 

Procedura postępowania przy rysowaniu chmurki rewizji

Wpisujemy polecenie _revcloud, lub z menu wybieramy Rysuj --> Chmurka rewizji  ikona chmurki rewizji

 

W linii poleceń pojawią się dodatkowe opcje (duże litery symbolizują skrót potrzebny do uzyskania danej opcji):

Wskaż punkt startowy lub [łuK/Obiekt/Prostokątny/Wielobok/oDręcznie/Styl] :

 • łuK – opcja pozwala na podanie minimalnej i maksymalnej długości łuku chmurki rewizji (długości podajemy na ekranie). Maksymalna długość łuku nie może być większa niż trzykrotność minimalnej.

  Na rysunku poniżej przestawiliśmy chmurki narysowane przy użyciu różnych opcji minimalnej i maksymalnej długości łuków: 20/60, 20/20 i 60/60.

  chmurka rewizji

 • Obiekt - zamiana istniejącego obiektu na chmurkę rewizji. Po lewej stronie znajdują się oryginalne obiekty natomiast po prawej stronie już zamienione.

  zmiana obiektu na chmurke rewizji

 • Prostokątny - rysuje prostokąt chmurki rewizji

  rysowanie prostokatnej chmurki rewizji

 • Wielobok - rysuje zamknięty wielobok chmurki rewizji

  wielobok jako chmurka rewizji

 • oDręcznie - chmurka będzie prowadzona wzdłuż ścieżki ruchu kursora. Jeśli zbliżymy kursor do miejsca początkowego, to rysowany obiekt zostanie zamknięty. Możemy również przerwać rysowanie naciskając prawy klawisz myszy lub enter.

  odreczna chmurka rewizji


 • Styl - wybieramy styl linii: kaligraficzny (odręczny) lub normalny. Poniżej porównanie obu stylów.

  styl kaligraficzny chmurki rewizji

 • Po narysowaniu obiektu ZWCAD zapyta nas czy odwrócić łuki chmurki do wewnątrz. Na obrazku poniżej pokazaliśmy normalną chmurkę i taką z odwróconymi łukami do wewnątrz.

  odwrocona chmurka rewizji
Synonimy: revcloud