Wielobok

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Wielobok

W ZWCAD możemy rysować wieloboki foremne. 

Dostępne są 3 sposoby rysowania:

  • wielobok wpisany w okrąg,
  • wielobok opisany na okręgu,
  • podanie długości jednego boku wieloboku.

Ilość boków zawiera się w zakresie od 3 (powstanie wtedy trójkąt równoboczny) do 1024 boków.

Powstały obiekt jest polilinią, możemy użyć więc polecenia do edycji polilinii EDPLIN, lub edytować za pomocą uchwytów (od ZWCAD 2019 SP1).

Poniżej na filmach pokazaliśmy sposoby rysowania wieloboku.

Polecenie jest dostępne w pasku ikon rysowania

paek polecen do rysowania wielobokows 

lub za pomocą polecenie Wielobok (polygon)

 

Rysowanie wieloboku wpisanego i opisanego na okręgu.

Określamy ilość boków, środek okręgu, następnie rodzaj wieloboku W - wpisany lub O - opisany oraz promień okręgu.

wielobok wpisany i opisany na okregu

Rysowanie wieloboku na podstawie długości boku

Określamy ilość boków, oraz dwa punkty wyznaczające długość i kierunek boku.

 rysowanie wieloboku na postawie dlugosci boku

 

Edycja wieloboku

Najprościej do edycji użyć uchytów, tak jak pokazaliśmy na filmie poniżej. Sposób ten jest dostępny od wersji ZWCAD 2019 SP1.

edycja wieloboku za uchyty 

 

Synonimy: polygon