ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
ACADLSPASDOC

Zmienna określa czy plik zwcad.lsp będzie wczytywany osobno do każdego rysunku, czy tylko do pierwszego rysunku (podczas startu programu).

 

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Rejestr systemu

Domyślnie: 0

 

Możliwe wartości zmiennej:

"0" - Plik zwcad.lsp będzie wczytywany tylko do pierwszego rysunku,

"1" - Plik zwcad.lsp będzie wczytywany do każdego rysunku. 

 

ACISOUTVER

Zmienna systemowa określa wersję formatu pliku, do jakiego zostaną zapisane bryły ACIS za pomocą polecenia ACISOUT.

Dopuszczalne wartości: 15÷18, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70.

 

Typ zmiennej: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Wartość domyślna: 70

ADCCLOSE

Polecenie zamyka Centrum projektanta

ADCENTER

Polecenie pozwala na otwarcie Centrum projektanta.

 

ADCNAVIGATE

Polecenie pozwala na wczytanie do Centrum projektanta wskazanego rysunku lub folderu.

 

ADDSELECTED

Funkcja pozwala na rysowanie obiektów takiego samego typu jak wskazany obiekt źródłowy.

Nowo powstający obiekt będzie miał takie same cechy, np. kolor, warstwa, styl linii, szerokość, jak wskazany obiekt źródłowy.

Aby skorzystać z polecenia trzeba wczytać mały skrypt do pobrania poniżej.

 

AFLAGS

Określa wartość domyślną dla nowo tworzonych atrybutów powiązanych z blokiem.

Wartości te można ustawić również w oknie przy tworzeniu atrybutów ATTDEF. Wartość zmiennej nie ma wypływu na utworzone już atrybuty.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: Wartość nie jest zapisywana

Domyślnie: 0

 

AIDIMFLIPARROW

Polecenie pozawala na "przerzucenie" strzałki na przeciwną stronę pomocniczej linii wymiarowej.

Działanie polecenia pokazano na filmie poniżej.

Występowanie: ZWCAD 2018

AIDIMPREC

Ustawia dokładność (liczbę miejsc po przecinku) wymiaru.

 

Typ zmiennej: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: Plik .DWG

Domyślnie: 2 (dla systemu metrycznego), 4 (dla systemu calowego).

Zakres zmiennej: 0-6, gdzie wartość odpowiada liczbie miejsc po przecinku.

 

Wartość tę możemy szybko zmienić poprzez zaznaczenie wymiaru i przytrzymanie prawego klawisza myszki.

Z menu wybieramy dokładność, jak pokazano na rysunku poniżej (ta opcja zadziała tylko, jeśli w opcjach włączymy menu pod PKM).

AIDIMPREC

 

AIDIMTEXTMOVE

Zmienna decyduje po położeniu tekstu wymiarowego nad linią wymiarową.

Zmienna AIDIMTEXTMOVE posiada 3 możliwe stany, które pokazaliśmy w tabelce poniżej.

 

AIMLEADEREDITADD

Polecenie służy do dodawania odnośników do istniejącego odnośnika wieloliniowego.

Można je wykonać z linii poleceń, jak i z paska ikon Odnośnik wieloliniowy

dodaj odnośnik wieloliniowy 

AIMLEADEREDITREMOVE

Polecenie służy do usuwania odnośników do istniejącego odnośnika wieloliniowego.

Można je wykonać z linii poleceń, jak i z paska ikon Odnośnik wieloliniowy

usuniecie odnosnika 

Aktywna obwiednia kreskowania

Obwiednia kreskowania to automatyczna granica kreskowania, w której dostępne są uchwyty umożliwiające zmianę kształtu kreskowania.

Funkcja ta została wprowadzona w ZWCAD 2018 SP2.

Do tej pory jeśli usunęliśmy granicę kreskowania, to należało ją odtworzyć, aby zmienić kształt kreskowania. Obecnie nie ma już takiej potrzeby, uchwyty tworzą się automatycznie.

Synonimy - aktywną obwiednię kreskowania
Align

Polecenie pozwala na dopasowanie wskazanych obiektów do obiektu docelowego.

Wskazujemy parami punkty źródłowe i docelowe. Punty te zostaną nałożone na siebie.

Możemy podać parę dwóch punktów (przydatne na płaszczyźnie), jak i trzech (do dopasowania brył).

Po dopasowaniu obiekt można przeskalować lub nie (domyślnie nie jest ona skalowany).

Poniżej przedstawiono dopasowanie na płaszczyźnie jednego prostokąta do drugiego ze skalowaniem.

Synonimy - polecenie dopasuj
alignspace

Polecenie służy do dopasowania obiektów w rzutniach. Możemy dopasować kąt obrotu, skalę i położenie obiektów.

Wskazujemy 2 punkty na modelu oraz 2 punkty w przestrzeni papieru.

Polecenie _alignspace wprowadzono w ZWCAD 2020.

 

Na filmie poniżej pokazaliśmy działanie funkcji dopasowania obiektów w rzutni.

Synonimy - dopasowanie rzutni
ANGBASE

Zmienna wpływa na bazowy kąt, od którego odmierzane są kąty. Innymi słowy jest to wartość, jaki zostanie dodana do kąta podanego przy rysowaniu.

 

Typ zmiennej: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: Plik DWG

Wartość domyślna: 0

 

Poniżej pokazano wynik rysowania linii pod kątem 25° (w linii poleceń po wskazaniu pierwszego punktu linii wpisano @30<25) przy różnych wartościach zmiennej ANGBASE.

ANGDIR

Zmienna określa, czy kąty mają być odmierzane zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie.

 

Typ zmiennej: Liczba naturalna

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 

 

Dopuszczalne wartości zmiennej:

0 - wartości dodatnie są przyjmowane przeciwnie do wskazówek zegara,

1 - wartości dodatnie są przyjmowane zgodnie ze wskazówkami zegara.

 

ANGDIV

Polecenie ANGDIV służy do rysowania dwusiecznej kąta.

Wskazujemy dwie nierównoległe linie, a następnie klikamy punkt początkowy i końcowy dwusiecznej.

Na poniższym rysunku dwusieczna zaznaczona jest kolorem czerwonym.

dwusieczna kataKąt pomiędzy czerwoną linią po jednej i drugiej stronie ma taką samą wartość.

 

Sposób działania funkcji pokazaliśmy na filmie poniżej. 

Synonimy - dwusieczna kąta
APBOX

Zmienna określa czy ma być wyświetlany obszar przyciągania do uchwytów.

Synonimy - obszar zaznaczania
APERTURE

Definiuje odległość szukania punktów charakterystycznych od wskaźnika.