ANGBASE

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

TerminDefinicja
ANGBASE

Zmienna wpływa na bazowy kąt, od którego odmierzane są kąty. Innymi słowy jest to wartość, jaki zostanie dodana do kąta podanego przy rysowaniu.

 

Typ zmiennej: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: Plik DWG

Wartość domyślna: 0

 

Poniżej pokazano wynik rysowania linii pod kątem 25° (w linii poleceń po wskazaniu pierwszego punktu linii wpisano @30<25) przy różnych wartościach zmiennej ANGBASE.

angbase

 

Zmienna ma również wpływ na odmierzanie kąta przy funkcji śledzenia biegunowego.

Poniżej pokazano linię śledzenia biegunowego ustawionego na 90° i zmiennej ANGBASE=20

 

angbase sledzenie biegunowe

comments powered by Disqus