biuro@zwcad.pl

ZWCAD Help

Opis zmiennych systemowych oraz poleceń dostępnych w programie ZWCAD.

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
Długość_łuku

Wymiaruje długość łuku.

Synonyms - _dimarc
Dynamiczny UCS

Funkcja pozwala na łatwiejsze rysowanie na płaskich ścianach brył.

ZWCAD automatycznie dostosuje płaszczyznę rysowania do wybranej płaskiej powierzchni bryły.

Po najechaniu kursorem na płaską ścianę bryły 3D w trybie rysowania np. linii, okręgu, polilinii, itp. ściana zostaje podświetlona. Jeśli klikniemy to rozpoczniemy rysowanie w płaszczyźnie obiektu.

Po zakończonej operacji rysowania przywrócony zostanie automatycznie oryginalny układ UCS.

 

Synonyms - dynamicznego UCS
DWG

Format zapisu rysunków CAD, który już wiele lat temu stał się standardem.

Synonyms - format DWG, dwg2013, dwg2018
Drukarka EMF

EMF (Enhanced Windows Metafile) to uniwersalny format plików wektorowych dla aplikacji Windows.

Historycznie patrząc pierwotnie został opracowany przez firmę Microsoft format WMF w systemie Windows 3.0 (1990 rok). Był to format 16 bitowy. Ze względu na niejasne licencjonowanie nie był zbytnio popularny, choć w formie niejawnej był bardzo często używany w systemie Windows, np. przy obsłudze schowka systemowego i w pakiecie Office.

Od kilku lat dostępna jest ulepszona 32 bitowa wersja WMF o nazwie EMF.

Od wersji ZWCAD 2019 SP1 możemy już drukować do formatu EMF. 

Drukarkę EMF należy dosinstalować do programu, pokazaliśmy tę operację na filmie poniżej.

 

Synonyms - EMF
drawingrecovery

Otwiera panel odzyskiwania plików zapasowych .bak i tymczasowych .zw$

DRAGMODE

Zmienna odpowiada za podgląd obiektów podczas wykonywania polecenia. W czasie rysowania lub zmieniania obiekt dopasowuje się do położenia kursora.

Zmienna miała duże znaczenie w przeszłości, ponieważ kiedyś podgląd obiektów bardzo obciążał komputer, co bardzo spowoalniało pracę. Przy obecnej mocy obliczeniowej komputerów praktycznie nie ma to znaczenia.

Zmienna posiada 3 opcje:

  • ON (Tak) - w przeszłości ustawienie na ON powodowało włączenie dynamicznego podglądu, ale aby zobaczyć podgląd należało wpisać DRAG, już po wydaniu polecenia. Obecnie opcja ON nie różni się od AUTO.
  • OFF (Nie) -podgląd dynamiczny jest wyłączony.
  • Auto (wartość domyślna) - Włącza dynamiczny podgląd operacji, kiedy to jest tylko możliwe.

 

DPI

Ogólnie mówiąc jednostka gęstości druku, ale także stosowana jako parametr rastrów.

Dowolny punkt

Dowolny punkt możemy wskazać krzyżem nitkowym na ekranie roboczym programu.

Dopasowanie

Dopasowanie tekstu wymiarowego oraz skala.

DISPSILH

Zmienna odpowiada za wyświetlanie konturów brył.

Aby zobaczyć efekty jej działania należy wykonać polecenie REGEN lub obrócić widok.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku .DWG

Domyślnie: 0

Kompatybilność: Od ZWCAD 2017 Pro SP3.

 

Wartość Ustawienia
"0" Wyświetlanie konturów jest wyłączone
"1" Wyświetlanie konturów jest włączone

Zobacz także: ISOLINES

 

Poniżej kilka przykładów wyglądu brył po zmianie zmiennej DISPSILH.

DIMTEDIT

Polecenie pozwala na wyrównanie tekstu wymiarowego (lewa strona, środek, prawa strona), oraz obrót tekstu wymiarowego o wskazany kąt.

DIMSPACE

Pozwala na równomierne rozłożenie odległości pomiędzy liniami wymiarowymi.

Możemy manualnie określić odległości pomiędzy wymiarami, lub przyjąć wartości automatyczne.

DIMJOGLINE

Funkcja umożliwia dodanie lub usunięcie symbolu przerwania linii wymiarowej.

 

DIMEXO

Zmienna pozwala na określenie dystansu odsunięcia linii pomocniczych od obiektów. Jeżeli odstęp powoduje nachodzenie na siebie linii i obiektów to można użyć myszy. Kliknięcie na róg linii pomocniczych sprawia, że nie stykają się one z obiektami.

Typ: Liczba rzeczywista

Zapisano: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.0625

 

 

DIMEXE

Zmienna pozwala na ustalenie jak daleko linie pomocnicze wymiarów wychodzą poza linię wymiarową.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.1800 (jednostki brytyjskie) lub 1.2500 (jednostki metryczne)

 

DIMDSEP

Zmienna pozwala na ustawienie jednoznakowego separatora dziesiętnego, który jest używany do tworzenia wymiarów o jednostkach dziesiętnych.

Typ: Pojedynczy znak, przecinek lub kropka.

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: "," - przecinek

 

DIMDLI

Zmienna pozwala na kontrolowanie odstępu pomiędzy liniami wymiarów podczas rysowania wymiarów bazowych. By uniknąć zakrycia linii wymiarów, każda linia wymiarowania jest odsunięta od poprzedniej. Ustawienia DIMDLI zostają zapisane w nowych wymiarach, nie w istniejących.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 0.3800 (jednostki brytyjskie) lub 3.7500 (jednostki metryczne)

 

DIMDLE

Zmienna pozwala na ustalenie odległości przedłużenia pomocniczej linii wymiarowania, która wychodzi poza linię wymiarową gdy zamiast strzałki wymiarowej ustawiona jest pochylona linia.

Typ: Liczba rzeczywista

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyslnie: 0.0000

 

DIMDEC

Zmienna pozwala na ustalenie wyświetlania ilości miejsc dziesiętnych dla podstawowych wymiarów. Dostępne wartości to liczby całkowite od 0 do 8. Format różni się w zależności od formatu jednostek wymiarów liniowych.

Typ: Liczba całkowita

Miejsce zapisu: W pliku .DWG

Domyślnie: 4 (jednostki brytyjskie) lub 2 (jednostki metryczne)

 

DIMBREAK

Polecenie pozwala na przerwanie linii wymiarowych na podstawie wskazanych punktów, lub wykorzystując przecinające obiekty.

Polecenie: DIMBREAK

Polecenie można również wybrać z pasków ikon Wymiar

 

Po wybraniu polecenia możemy wskazać jeden wymiar, lub kilka (skrót W). 

 

Opcje dostępne w poleceniu:

  • Automatycznie - wymiar zostanie przerwany automatycznie w miejscu przecięć z innymi obiektami,
  • ręCznie - wskazujemy punkty, pomiędzy którymi wymiar zostanie przerwany,
  • Usuń - usuwa wszystkie istniejące przerwania na zaznaczonych wymiarach.