DIMASSOC

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
DIMASSOC

Zmienna pozwala na kontrolowanie zespolenia obiektów wymiarowania. Ustawienia DIMASSOC nie zapisują się w stylach wymiarowania.

Typ: Liczba całkowita

Zapisano: w pliku. DWG

Domyślnie: 2

Występowanie: Od ZWCAD 2017

 W tabeli poniżej pokazano różne wartości zmiennej wraz z opisem.

 

Wartość Ustawienia
"0" Tworzy rozbite wymiary. Nie ma zależności pomiędzy obiektami wymiaru. Każdy obiekt i tekst wymiarowania rysowane są jako osobne elementy.
"1" Tworzy niezespolone obiekty wymiarów. Pojedynczy obiekt jest stworzony z elementów wymiarów. Jeżeli jeden zdefiniowany punkt zostanie przesunięty, wymiar zostanie zaaktualizowany.
"2" Tworzy zespolone obiekty wymiarów. Elementy wymiaru tworzą indwyidualny obiekt i jeden lub więcej zdefiniowanych punktów są zespolone z zespolonymi punktami obiektu. Jeżeli jeden punkt zespolony obiektu ulegnie zmianie, lokalizacja, kierunek i wartość również zostaną zaaktualizowane.

 

Na filmie poniżej pokazano zachowanie wymiarów przy różnych ustawieniach zmiennej DIMASSOC.

 

DIMASSOC

 

Wartość zmiennej możemy również przestawić wybierając z menu: Narzędzie --> Opcje i zmieniając przełącznik jak pokazano na obrazku poniżej w czerwonej ramce.

dimassic opcje 

 

Tematy pokrewne: DIMASO