Licencja ZW3D dla studentów jest w pełni darmowa.

Program w wersji edukacyjnej jest zabezpieczony kodem programowym.

Można go uzyskać wypełniając formularz poniżej. Kod licencyjny jest ważny przez 300 dni od chwili jego wygenerowania.

Przed upływem jego ważności można otrzymać kolejny kod licencyjny przedłużając działanie programu CAD 3D.

 

Funkcjonalność licencji edukacyjnej ZW3D.

Licencja ZW3D edu zawiera funkcje wersji Premium:

  • moduł konstrukcyjny CAD 3D,
  • projektowanie form wtryskowych,
  • CAM - toczenie i frezowanie w 3 osiach.

 

Ograniczenia funkcji CAM:

  • nie można wyprowadzić kodu NC i CL,
  • można zapisywać tylko jako pliki Z3.

 

Wersja studencka jest przeznaczona do celów edukacyjnych i utworzone w niej projekty nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Na projektach stworzonych w wersji edukacyjnej ZW3D pojawi się informacja:

 

„Zaprojektowano w wersji studenckiej ZW3D. Wersja nie do użytku komercyjnego”

 

 

Instalator i licencja ZW3D

Instalator do wersji EDU jest taki sam jak do wersji komercyjnej. Informacja o wersji edukacyjnej jest zaszyta w kodzie licencyjnym.

Po wpisaniu kodu licencyjnego ZW3D, uaktywni się wersja edukacyjna.

 

W celu otrzymania kodu licencyjnego proszę wypełnić poniższy formularz.

 

 

Wersja akademicka ZW3D

Program ZW3D jest dostępny także w wersji akademickiej. Są to licencje roczne, przeznaczone dla szkół.

Licencja ZW3D Academic posiada podobną funkcjonalność jak wersja edukacyjna dla studentów.

 

Cena licencji akademickiej rocznej (300 dni od momentu wygenerowania) to 705 zł/netto.