Podstawy obsługi ZW3D

Jednodniowe szkolenie odbywające się cyklicznie raz w tygodniu.

Przy zakupie ZW3D można uczestniczyć w nim bezpłatnie*

Szkolenia odbywają się w naszym centrum techniczno-szkoleniowym w Bielsku-Białej lub on-line.

W szkoleniu można uczestniczyć zgłaszając taką chęć do miesiąca od zakupu programu.

*Każda zakupiona licencja (nie dotyczy licencji rocznych) upoważnia do uczestnictwa jednej osoby na szkoleniu. Koszt szkolenia każdej dodatkowej osoby wynosi 1000zł netto.

Program szkolenia ZW3D:

1. Wprowadzenie do programu CAD:

 • rodzaje plików CAD w programie ZW3D,
 • jak poruszać się w ZW3D, interfejs programu,
 • ustawienia własne, dostosowanie programu CAD do potrzeb użytkownika.

 

2. Modelowanie bryłowe:

 • tworzenie brył i określanie ich położenia w przestrzeni,
 • warianty operacji na bryłach i operacje Boole’a,
 • ćwiczenie do wykonania.

 

3. Tworzenie szkiców i modeli na ich podstawie:

 • funkcje dostępne w przestrzeni szkicu,
 • szybkie szkicowanie przy pomocy narzędzia Rysuj oraz dodawanie własnych kształtów,
 • dodawanie wiązań i badanie poprawności szkicu, zmiana wymiarów,
 • tworzenie brył na podstawie szkicu i geometria odniesienia,
 • dodatki inżynierskie oraz edycja kształtów,
 • ćwiczenia do wykonania.

 

4. Naprawa zaimportowanych modeli CAD:

 • analiza poprawności modelu,
 • wykorzystanie narzędzi naprawy takich jak zszyj, wypełnij przerwę.

 

5. Dokumentacja 2D:

 • definiowanie własnych ustawień stylu w dokumentacji 2D,
 • wstawianie widoków i przekrojów,
 • wymiarowanie i tworzenie tabel.

 

6. Przekształcenie dokumentacji 2D na model 3D:

 • wyciągniecie modelu na podstawie odpowiednio zdefiniowanych widoków
 • ćwiczenie do wykonania

 

7. Tworzenie złożeń:

 • wstawianie części złożenia,
 • nadawanie więzów w złożeniu,
 • widok rozstrzelony i animacja.

 szkolenia zw3d

 

 

Już teraz możesz pobrać program CAD i pracować. 30 dni testów z pełną funkcjonalnością.

 

 

Przykładowe zrzuty ekranu wykonane podczas pracy w ZW3D