Sterownik klucza USB do Windows 8, 8.1, 10 dla ZWCAD i ZWCAD+

W celu uruchomienia i aktywacji programu ZWCAD na Windows 8, 8.1 oraz 10 proszę wykonać następujące kroki:

  1. Proszę pobrać poniższy plik na pulpit lub do pobranych.

    Pobierz sterownik do klucza sprzętowego

  2. Zapisany plik potrzeba rozpakować klikając na nim prawym przyciskiem myszy i z menu, które się rozwinie proszę wybrać np. „Wyodrębnij wszystkie".
  3. Przy zamkniętym programie ZWCAD należy przekopiować plik rockey4nd.dll do katalogu w którym zainstalowany jest program np. C:\Program Files (x86)\ZWCAD 2012 Plk. Istniejący w katalogu plik należy zastąpić, dodatkowo pojawi się jeszcze okno o uprawnienia administratora, klikamy Kontynuuj.
  4. Jeśli program nie będzie się uruchamiał, w przypadku ZWCAD+2012, potrzeba usunąć plik wininet.dll z katalogu w którym został zainstalowany np. C:\Program Files (x86)\ZWCAD+ 2012 PLK
    Gdyby dalej program się nie uruchamiał, trzeba jeszcze uruchomić go w trybie zgodności z Windows 7 przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na skrócie do programu Właściwości->Zgodność
  5. Po tej czynności trzeba aktywować program. Proszę kliknąć na skrót do programu prawym przyciskiem myszy Uruchom jako administrator i wybrać drugą opcję (ZWCAD 2012) aktywacja z kluczem sprzętowym USB lub w przypadku ZWCAD+2012: Aktywacja->Aktywuj->Rejestracja klucza sprzętowego, w oknie powinien pojawić się 8-znakowy ID i trzeba wprowadzić odpowiedni kod licencyjny i nacisnąć przycisk Rejestruj.
  6. Kody licencyjne można sprawdzić na stronie https://licencja.zwcad.pl/

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Po wejściu do okna warstw program ZWCAD zawiesza się

Spotkaliśmy się 2 razy z tym problemem.

Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe to najpopularniejszy sposób fundamentowania budynków jednorodzinnych.

Obecnie najczęściej wykonuje się je jako betonowe i żelbetowe, dawniej stosowano cegłę lub kamień łączone zaprawą.

Przenoszenie elementów na inne warstwy

Jeśli chcemy przenieść elementy na inną warstwę, potrzebujemy zaznaczyć te elementy i kliknąć w rozwijaną listę z warstwami. Wystarczy teraz wskazać warstwę na którą chcemy przenieść obiekty. Zaznaczone elementy można odznaczyć przez naciśnięcie przycisku ESC.