Sterownik klucza USB do Windows 8, 8.1, 10 dla ZWCAD i ZWCAD+

W celu uruchomienia i aktywacji programu ZWCAD na Windows 8, 8.1 oraz 10 proszę wykonać następujące kroki:

  1. Proszę pobrać poniższy plik na pulpit lub do pobranych.

    Pobierz sterownik do klucza sprzętowego

  2. Zapisany plik potrzeba rozpakować klikając na nim prawym przyciskiem myszy i z menu, które się rozwinie proszę wybrać np. „Wyodrębnij wszystkie".
  3. Przy zamkniętym programie ZWCAD należy przekopiować plik rockey4nd.dll do katalogu w którym zainstalowany jest program np. C:\Program Files (x86)\ZWCAD 2012 Plk. Istniejący w katalogu plik należy zastąpić, dodatkowo pojawi się jeszcze okno o uprawnienia administratora, klikamy Kontynuuj.
  4. Jeśli program nie będzie się uruchamiał, w przypadku ZWCAD+2012, potrzeba usunąć plik wininet.dll z katalogu w którym został zainstalowany np. C:\Program Files (x86)\ZWCAD+ 2012 PLK
    Gdyby dalej program się nie uruchamiał, trzeba jeszcze uruchomić go w trybie zgodności z Windows 7 przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na skrócie do programu Właściwości->Zgodność
  5. Po tej czynności trzeba aktywować program. Proszę kliknąć na skrót do programu prawym przyciskiem myszy Uruchom jako administrator i wybrać drugą opcję (ZWCAD 2012) aktywacja z kluczem sprzętowym USB lub w przypadku ZWCAD+2012: Aktywacja->Aktywuj->Rejestracja klucza sprzętowego, w oknie powinien pojawić się 8-znakowy ID i trzeba wprowadzić odpowiedni kod licencyjny i nacisnąć przycisk Rejestruj.
  6. Kody licencyjne można sprawdzić na stronie https://licencja.zwcad.pl/

Losowe artykuły z bazy wiedzy

Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe to najpopularniejszy sposób fundamentowania budynków jednorodzinnych.

Obecnie najczęściej wykonuje się je jako betonowe i żelbetowe, dawniej stosowano cegłę lub kamień łączone zaprawą.

Jak przyciąć linie do innego obiektu?

Na poniższym rysunku pokazano jak można w łatwy sposób uciąć wszystkie linie do innego obiektu. W celu przycięcia linii, potrzebujemy uruchomić funkcję trim. Po uruchomieniu funkcji, pojawia się pytanie o wskazanie krawędzi tnących, zaznaczamy wszystkie elementy i klikamy ENTER. W drugim etapie jest prośba o zaznaczenie obiektów do ucięcia. Zaznaczamy oknem wszystkie linie, które chcemy przyciąć i klikamy ENTER. Efekt można zobaczyć na poniższym rysunku.

Wyznaczenie wskaźników wytrzymałości na zginanie i momentów bezwładności

Wskaźniki wytrzymałości przekroju na zginanie - iloraz geometrycznego momentu bezwładności względem osi obojętnej przez odległość skrajnego włókna przekroju od tej osi.

Wz=Iz / emax