Informacje systemowe

Wyszukaj w słowniku

Dostępne słowniki:

Termin Definicja
BiK BASE

BiK BASE to moduł, który stanowi wspólną platformę dla wszystkich modułów BiK co pozwala na wykonanie wielu rysunków branżowych w jednym pliku przy zachowaniu odpowiednich wielkości opisów i tekstu wymiarowego w różnych skalach.

Pakiet zawiera procedury i biblioteki elementów budowlanych przygotowane do rysowania rzutów, przekrojów architektonicznych i budowlanych wraz z procedurami wspomagającymi organizację i zarządzanie elementami rysunku.

BiK BASE zawiera rónież kreator zestawień.

CADprofi

CADprofi to znakomita nakładka na ZWCAD zawierająca dodatkowe narzędzia oraz biblioteki dla 4 branż: mechanicznej, elektrycznej, instalacyjnej, architektonicznej.

CADprofi Architectural

Nakładka na ZWCAD wspomagający tworzenie rysunków budowlanych, rzutów oraz elewacji.

CADprofi Electrical

nakładka na ZWCAD wspomagająca projektowanie instalacji elektrycznych, oświetleniowych, sygnałowych, telekomunikacyjnych i innych.

CADprofi HVAC& Piping

Nakładka na ZWCAD wspomagająca projektowanie instalacji rurowych i wentylacyjnych w budownictwie ogólnym i przemyśle.

Forum użytkowników ZWCAD

Forum dla użytkowników programów ZWCAD i nie tylko.

Group Manger

Zarządzanie grupami na rysunku.

Tworzenie i edycja grup, wyszukiwanie, zmiana nazw i opisów, zmiana stanu wybieralności grup.

 

 

Import plików PDF

W ZWCAD 2017 Pro możemy wczytać aplikacje, która dodaje nowe polecenie umożliwiające wczytywanie wektorowych plików PDF.

 

Synonimy - pdf2dwg
Import wektorowych plików PDF

Narzędzie pozwala na wczytanie wektorowych plików PDF do ZWCAD w formie edytowalnej.

Synonimy - import PDF
klucz USB

Klucz sprzętowy USB to urządzenie wkładane do portu USB komputera.

Znajduje się na nim licencja ZWCAD.

 

nowy klucz sprzetowy usb

Synonimy - klucz sprzętowy
Kod licencyjny

Kod licencyjny to ciąg znaków, które należy wpisać w celu odblokowania programu ZWCAD.

Kody licencyjne można sprawdzić na:

  • karcie licencyjnej, którą otrzymali Państwo z programem,
  • stronie licencja.zwcad.pl
Kod programowy

Kod programowy to ciąg znaków w postaci:

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

gdzie X oznacza dowolną literę lub cyfrę.

Kod ten służy do aktywacji programowej licencji jednostanowiskowej lub sieciowej ZWCAD.

Kod programowy można znaleźć na karcie licencyjnej.

Kontakt z nami

Kliknij aby przejść do listy wsparcia technicznego, jakie oferujemy.

Licencja bezterminowa

Kupując licencje ZWCADa zyskujesz licencje nieograniczoną czasowo, nie ma obowiązku jej aktualizacji.

Program jest dynamicznie rozwijany i co roku pojawiają się kolejne wersje z aktualnymi formatami i coraz nowszymi narzędziami - użytkownik w dowolnym momencie może zdecydować o zakupie aktualizacji, niezależnie od tego na ile starsza jest posiadana licencja i ile wersji pominięto w aktualizacjach.

LKM

Lewy klawisz myszy.

Klawisz ten służy do wskazywania punktów, wybierania (zaznaczania) obiektów i funkcji.

PKM

Prawy klawisz myszy

Problemy z aktywacją kodem programowym
  1. W przypadku braku możliwości pobrania przez program ZWCAD Licencji z serwera licencji, powodem może być zapora systemu Windows (firewall) lub zapora programu antywirusowego. Na czas aktywacji, zalecane jest wyłączenie zapory, a później dodanie wyjątku.
    Do aktywacji używany jest port nr 8888.
  2. W przypadku informacji o błędnym kodzie licencyjnym należy sprawdzić czy nie została popełniona jakaś "literówka" przy wpisywaniu kodu.
  3. Proszę upewnić się czy została zainstalowana odpowiednia wersja programu ZWCAD.

 

Problemy z kluczem sprzętowym USB

Poniżej opisaliśmy typowe problemy z kluczem sprzętowym USB, jakie najczęsciej występują.

  1. Komputer nie "widzi" klucza USB.
  2. Dioda na kluczu miga.
  3. Dioda świeci ciągle, ale ZWCAD nie "widzi" klucza.

 

Przyśpieszenie

Przyśpieszenie określa jak zmienia się prędkość w czasie.

Wczytanie skryptu do ZWCAD

W celu wczytania dodatkowego skryptu należy z menu wybrać: Narzędzia -> Wczytaj aplikację, a następnie w oknie dodać plik oraz kliknąć wczytaj.

Alternatywnie możemy w linii poleceń wpisać polecenie _appload.

 

Po wybraniu polecenia pokażą się takie okna jak poniżej:

Synonimy - wczytać dodatkowy moduł do ZWCAD, _appload, wczytaniu skryptu, wczytaniu aplikacji